• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

7. ročník kampane Staroba sa nás dotýka a verejnej zbierky Lienka pomoci

Starali sa o nás, keď sme boli malí…teraz oni potrebujú našu pomoc. Tak znie posolstvo 7. ročníka verejnej zbierky Lienka pomoci. Upozorňuje na skutočnosť, že rodičia nám darovali veľkú časť svojho života a v istej životnej fáze im starostlivosť musíme opätovať. Tento rok, spolu s partnermi a ambasádorkami Táňou Pauhofovou, Judit Bárdos a Oľgou Belešovou, pomáha nadácia SOCIA seniorom a ich rodinám, aby spoločne pomohli blízkym prežiť starobu tam, kde sa cítia najlepšie – doma. 

Všetky tri ambasádorky majú vlastnú skúsenosť so starostlivosťou o seniora v domácom prostredí. Spoločne vyjadrili rešpekt a úctu ku všetkým neformálnym opatrovateľom, ktorí sa rozhodli starať sa o blízkeho človeka v domácom prostredí.

 

Kto sú neformálni (rodinní) opatrovatelia?

Ak sa zdravotný stav seniora zmení tak, že si už nie je schopný zabezpečovať životne dôležité úkony (napr. stravovanie, dodržiavanie pitného režimu, osobnú hygienu, obliekanie), práce v domácnosti a sociálne aktivity, môže požiadať o pomoc poskytovanú v domácom prostredí. Neformálnym (rodinným) opatrovateľom sa môže stať člen rodiny, ktorý sa rozhodol opatrovať svojho blízkeho príbuzného. O tom, či je človek odkázaný na opatrovanie, rozhoduje posudkový lekár a sociálny pracovník úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Opatrovanie môžu poskytovať rodičia deťom, ale aj partneri či dospelé deti svojim rodičom v domácom prostredí. Nevyžaduje sa od nich osobitná formálna kvalifikácia. Za starostlivosť nedostávajú mzdu, ale sociálnu dávku (peňažný príspevok na opatrovanie).

 

Podávame pomocnú ruku

Každá rodina sa však musí naučiť ošetrovať rany, polohovať ležiaceho človeka, ale aj podávať stravu či lieky a používať pomôcky. Títo ľudia sa nemajú s kým poradiť, sú často bezradní. Preto je koncept kampane postavený na skutočných výpovediach troch neformálnych opatrovateliek a portáli www.lienkapomoci.sk, na ktorom sú k dispozícii aj základné informácie pre existujúcich alebo budúcich opatrovateľov. Jeho súčasťou sú aj edukačné videá, ktoré zachytávajú najčastejšie úkony, ktoré je potrebné vykonávať v domácom prostredí, ak niekto opatruje blízku osobu.

Podľa údajov Analytického centra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR viac ako 66 % poberateľov príspevku na opatrovanie sa stará o seniorov, to predstavuje asi 40 000 ľudí.

 

Rozhodnutie starať sa o staršieho príbuzného nie je jednoduché, často stojí stratu zamestnania, príjmu, voľného času a sociálnych kontaktov. Rodina musí byť súdržná a solidárna, aby starostlivosť zvládla, aby nezostala na pleciach len jedného z jej členov. Zároveň je však potrebné upozorniť, že môže nastať situácia, že sila rodiny a zdravie už nestačia. Odchod do zariadenia je pre seniorov a ich blízkych určite jedno z najťažších rozhodnutí,“ vysvetľuje Vladislav Matej, výkonný riaditeľ nadácie SOCIA.

 

„Téma seniorov je v našej spoločnosti zanedbávaná, preto ako komunikačná agentúra už siedmy rok podporujeme aktivity, ktoré pomáhajú obnoviť úctu k nim. Pritom to nie sú len starí ľudia, ale sú to naši rodičia, starí rodičia, naši učitelia, naši lekári, predavačky z obchodu, keď sme boli deťmi. Je dôležité pripomínať si, že oni sa o nás starali, keď sme boli malí, tak je naša morálna povinnosť starať sa o nich. Tento rok sme sa v komunikácii zamerali na podporu tých, ktorí s láskou a nezištne opatrujú svojich seniorov. Chceme zdôrazniť, akú výnimočnú funkciu v spoločnosti plnia,“ vysvetľuje Simona Bubánová, Managing Director reklamnej agentúry Creative Department.

 

To, že našim rodičom a starým rodičom vďačíme naozaj za veľa, si uvedomujú aj naše ambasádorky: Táňa Pauhofová, Oľga Belešová a Judit Bárdos. Vďaka osobnej skúsenosti s opatrovaním blízkych, si každá z nich uvedomuje dôležitosť témy neformálneho opatrovateľstva. S radosťou podporili tohtoročnú kampaň a dokázali sa do nej úprimne vžiť.

 

Aké projekty už LIENKA POMOCI podporila?

Nadácia SOCIA organizovaním verejnej zbierky LIENKA POMOCI získava finančné prostriedky, aby prostredníctvom otvorených grantových výziev podporovala služby pre seniorov. Verejnú zbierku organizuje už siedmy rok. Cieľom je vytvoriť stabilný finančný nástroj na generovanie prostriedkov na podporu terénnych služieb pre odkázaných seniorov, aby mohli starobu stráviť doma. Od roku 2010 sa na rôzne projekty rozdelilo 125 tisíc eur.

Verejná zbierka LIENKA POMOCI 2016 bude zameraná na organizácie, ktoré rôznym spôsobom podporia neformálnych opatrovateľov (napr. zapožičiavanie rôznych pomôcok pri opatrovaní, organizovanie školení či podporných skupín, atď.).

 

Ako môžete pomôcť aj vy?

 

K dispozícii je niekoľko možností, ako pomôcť:  

 

  • prispejte ľubovoľnou sumou na č. účtu 2621828221/1100, IBAN SK5011000000002621828221, SWIFT TATRSKBX,
  • staňte sa trvalým darcom: zriaďte si trvalý príkaz v akejkoľvek výške v prospech účtu 2621828221/1100, IBAN SK5011000000002621828221, SWIFT TATRSKBX,
  • pošlite prázdnu SMS v hodnote 2 € na číslo 823(v sieťach operátorov Orange, O2 a Slovak Telekom),
  • v online priestore prostredníctvom https://socia.darujme.sk/917/ môžete prispieť jednorazovo, alebo sa stať sa pravidelným darcom.

 

Viac informácií na www.lienkapomoci.sk.

 

Ďakujeme našim partnerom:

 

Generálny partner: Slovak Telekom

 

Hlavní partneri: Creative Department, SCA HYGIENE PRODUCTS SLOVAKIA

 

Mediálni partneri: News&Media Holding, Ringier Axel Springer, RTVS, See&Go, teraz.sk