• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Bicyklovali pre dobrú vec

Známe tváre, herečka Oľga Belešová, spevák Janko Kuric a moderátor Bruno Ciberej, sa rozhodli, že podporia dobrú vec. 100 % svojej energie venovali bicyklovaniu, aby podporili nadáciu SOCIA a jej kampaň na darovanie 2 % z dane.

 

Posolstvom tohtoročnej kampane na darovanie 2 % z dane je PO2%R KREHKÉ – Pomáhajme s citom. Nadácia SOCIA už niekoľko rokov podporuje rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi, seniorov a ľudí odkázaných na pomoc iných. Všetci títo ľudia patria do ohrozených sociálnych skupín. Sú často krehkí a bezbranní a darovanie 2 % z dane im môže pomôcť lepšie žiť.

 

Darované 2 % použije nadácia SOCIA:

 

  • na kampaň Staroba sa nás dotýka, ktorou búra predsudky a stereotypy o starnutí a mieste starých ľudí v spoločnosti. Aj starý človek má právo stráviť zvyšok života doma, s rodinou a vo svojej komunite.
  • pre ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Téma transformácie veľkokapacitných sociálnych zariadení  je veľmi aktuálna a je dôležité podporiť postupnú integráciu klientov týchto zariadení do komunity. Aj títo ľudia majú právo na vlastný život, prácu a vzťahy.
  • pre rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi. Rodiny potrebujú pomoc v individuálnej domácej starostlivosti o takéto deti tak, aby neboli nútené umiestňovať ich do špecializovaných veľkokapacitných zariadení.

Viac informácií a tlačivo nájdete na www.socia.sk.

Online video ku kampani: http://bit.ly/2mwMK5p.