• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

EUROFONDY – sprievodca a podpora pre nezávislý život

Rok 2020 je veľmi dôležitý aj z pohľadu prípravy nového programového obdobia európskych investičných a štrukturálnych fondov. Pre sociálnu oblasť je toto veľmi dôležitý zdroj financií a preto sa dlhodobo zaujímame, kde a ako sú európske peniaze smerované. Pripravili sme dve brožúry, ktoré môžu pomôcť ostatným sa v tomto procese zorientovať. V spolupráci s Miroslavom Mojžišom, z Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, sme pripravili prehľadného Sprievodcu fondmami EÚ. Sprievodca je určený pre občanov, organizácie a inštitúcie, ktoré chcú mať prehľad o podstate, východiskách a stave fondov EÚ na Slovensku a na úrovni Európskej únie. Sprievodca má slúžiť ako základný materiál, ktorý pomôže čitateľom pri získavaní ďalších informácií o fondoch EÚ, ako aj iných politikách a mechanizmoch EÚ, ktoré sú spojené s investovaním prostriedkov európskeho rozpočtu. Sprievodca fondami EU_web V nadácii SOCIA sa dlhodobo venujeme podpore komunitných služieb a deinštitucionalizácie. Preto sme uvítali možnosť pripraviť preklad publikácie Európskej siete nezávislého života (ENIL) Búranie mýtov - európske fondy a nezávislý život. V publikácii autori prinášajú argumenty na často kladené otázky (mýty) o tom, či môžu európske fondy podporiť skutočný nezávislý život a tak prispieť k napĺňaniu Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. MYTH ESIF SK