• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Integrovaná starostlivosť – večná téma?

O integrovanej dlhodobej sociálno-zdravotnej sa na Slovensku rozprávame už veľmi dlho. Pred voľbami v roku 2020 viacero politických strán si vo svojich volebných programoch dali za cieľ prijatie legislatívneho rámca pre dlhodobú starostlivosť. V súčasnosti sa finalizuje návrh Stratégie dlhodobej starostlivosti v gescii MPSVR SR. Paralelne MZ SR by malo pripravovať návrh zákona o dlhodobej starostlivosti.

Tejto téme sa nepretržite venujeme aj v nadácii v úzkej spolupráci s Nezávislou platformou SocioFórum. Spoločne sme pripravili počas posledných rokov niekoľko konferencií aj so zahraničnými expertami z WHO či EASPD. O to viac nás potešilo, že sme sa koncom júna stretli na konferencii BBSK s Franzom Wolfmayrom z Rakúska v spoločnom paneli o integrovanej starostlivosti o seniorov. Franz Wolfmayr využíva svoje skúsenosti a spolu s ďalšími expertami radia tvorcom sociálnych politík pri nastavovaní systémov v oblasti dlhodobej starostlivosti, komunitných služieb či podpory zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím. S jeho dovolením prinášame preklad jeho myšlienok o integrovanej starostlivosti ako kľúči k zlepšeniu kvality zdravotných a sociálnych služieb pre seniorov.

Franz Wolfmayr o Integrovanej starostlivosti, jún 2021

Viac info o iniciatíve BBSK: https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Organiza%C4%8Dn%C3%A9jednotky%C3%9AraduBBSK/OddelenieCatching-UpRegions/Komponent4.aspx