• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Judit Bárdos ambasádorkou projektov nadácie SOCIA

Mladá talentovaná herečka Judit Bárdos sa stala ambasádorkou projektov nadácie SOCIA. Už v októbri bola predstavená ako tvár kampane Staroba sa nás dotýka spojenou s verejnou zbierkou Lienka pomoci spolu s herečkami Oľgou Belešovou a Táňou Pauhofovou. Vzájomná spolupráca dostala širší rozmer a Judit Bárdos zastreší nielen projekty pre seniorov, ale aj tie na pomoc rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením (centrá včasnej intervencie) a na podporu samostatného života ľudí s mentálnym znevýhodnením (podpora komunitných služieb).
„Počas tohtoročného leta ma nadácia SOCIA oslovila kvôli spolupráci na kampani Staroba sa nás dotýka. Počas prípravy projektu som sa oboznámila aj s ďalšími aktivitami, ktoré vnímam ako veľmi potrebné a v niečom jedinečné, napríklad vznik centier včasnej intervencie. Preto som prijala ponuku pomáhať šíriť myšlienky a aktivity nadácie,“ vysvetľuje Judit Bárdos.
„Judit Bárdos pre nás predstavuje mladú ženu, ktorá vo filmových úlohách stvárnila postavy, ktoré riešili komplikované a neľahké životné situácie. Veľmi nás teší, že jej záujem o problémy týkajúce sa  slabých a ohrozených skupín ľudí, nie je iba filmový, ale aj skutočný,“ dodáva Vladislav Matej, výkonný riaditeľ nadácie SOCIA.