• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Konferencia Nezávislý život 2019 je za nami

Po roku sme sa zopakovali formát konferencie Nezávislý život, tentokrát s podnázov: Správne otázky. 25. júna 2019 takme 100 ľudí, zástupcov ľudí so zdravotním postihnutím, ich organizácií a podporovateľov či rodinných príslušníkov diskutovali na vybrané témy podľa jednotlivých článkov Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Na jeseň tohto roku bude Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím pripravovať sériu otázok pre Slovenskú republiku. Budú formulovať otázky, aby zistili, ako Slovensko pokročilo v napĺňaní Dohovoru. Práve túto príležitosť sme využili a pokračovali v diskusii so všetkými, ktorých sa uplatňovanie Dohovoru najviac dotýka.  

Tento rok mala konferencia pracovnú formu. Len v úvodnom paneli účastníci počúvali, inak bol program postavený na spoločnej prácu pri okrúhlych stoloch.

Do témy nás voviedol právnik Maroš Matiaško – akú váhu a úlohu majú medzinárodné dohovory a pakty pre Slovensko a tiež pre každého občana štátu. Vysvetlil nám aj spôsob vyhodnocovania pokroku napĺňania Dohovoru zo strany Výboru OSN pre ľudí so zdravotným postihnutím. pán Branislav Mamojka priblížil pohľad Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím k pokroku Slovenska za posledné štyri roky. Poukázal na viacero oblastí, kde sa urobili kroky vpred, napriek tomu je však dôležité „nahodené“ veci dotiahnuť a v reálnom živote aj vykonávať. Treťou panelistkou bola Camille Latimier z Prahy zo Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením. Priblížila ich skúsenosť s prípravou alternatívnych správ pre Výbor OSN a dala nám veľa praktických rád ako pri tvorbe takéhoto dokumentu postupovať.

K vybraným ôsmym témam sme diskutovali vo dvoch blokoch. Nižšie nájde zápisy z jednotlivých diskusii.

Prístupnosť – fyzického prostredia a dopravy Článok 9 Článok 20 Pavol Korček / Michaela Hajduková
Rovnosť pred zákonom, prístup k spravodlivosti – podporované rozhodovanie, opatrovnícka reforma Článok 12 Článok 13 Maroš Matiaško / Dušan Martinčok
Inkluzívne vzdelávanie – všetky stupne vzdelávania Článok 24 Maria Machajdíková /Monika Fričová
Osobná mobilita a kompenzácie – vrátane zdravotníckych pomôcok, dostupnosť prístupného bývania Článok 20 Tibor Köböl / Vlado Matej
Informácie poobede – prístupné a zrozumiteľné z hľadiska sluchového postihnutia (tlmočnícka služba, titulkovanie) Článok 21 Článok 9 Darina Tarcsiová / Timea Hóková
Informácie doobeda – elektronická forma výkonu verejnej správy z hľadiska prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím Článok 21 Článok 9 Peter Teplický/ Timea Hóková
Komunitné služby a nezávislý život – dostupné služby pre všetkých počas celého života Článok 26 Článok 19 Slavoj Krupa / Lucia Cangárová
Zdravie – dostupnosť zdravotnej starostlivosti,.. Článok 25 Zuzka Stavrovská / Martina Petijova  

Z konferencie sme sa rozchádzali so zadanými úlohami: Spracovať zápis, pripraviť správu pre Výbor OSN pre osoby so zdravotným postihnutím a položiť správne otázky. Také otázky, aby sme pomohli pohnúť veci na Slovensku smerom k nezávislému životu.

O konferencii zaznela aj reportáž v Slovenskom rozhlase (Rádio Regina), celý výstup nájdete tu:

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1603/1163476

Pozvánka a program.

Prezentácia Camille Latimier

Kliknutím na obrázok sa otvorí galéria fotografií z konferencie, ktorých autorkou je:
Martina Kusovská

Za pomoc pri organizovaní konferencie ďakujeme našim partnerom: Národnej rade občanov so zdravotným postihnutím v SR a Rade pre poradenstvo v sociálnej práci. Veľká vďaka patrí všetkým ochotným facilitátorom a zapisovateľom.

Za finančnú podporu ďakujeme Open Society Foundation – Mental Health Initiative. Ďakujeme aj za ústretovú ponuku hotela Saffron.