• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Konferencia Nezávislý život 2020 – Aký by sme ho chceli?

Konferencia sa uskutoční 18. júna 2020 od 10.00 hod. Nestretneme sa osobne ako po iné roky, ale budeme spolu v online priestore. Konferenciu organizujeme spolu s Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR a Radou pre poradenstvo v sociálnej práci. Nad konferenciou prevzala záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Radi by sme opäť počuli vaše názory. Čo by ste potrebovali v rámci sociálnych služieb a kompenzácií. Sú to témy, ktoré aj súčasná vláda zakomponovala do programového vyhlásenia a dala si za cieľ priniesť reformy v tejto oblasti. Sociálne služby a kompenzácie vnímame ako nástroje, vďaka ktorým sa ľudia so zdravotným postihnutím môžu vzdelávať, pracovať, bývať, tráviť voľný čas – mať nezávislý život.

Počas konferencie by sme vám chceli predstaviť aj následné aktivity, ktoré by sme realizovali na jeseň 2020. Radi by sme zorganizovali pracovné skupiny, uskutočnili prieskum verejnej mienky a pripravili dotazník, ktorý by sme rozšírili medzi rôzne cieľové skupiny.

Na konferenciu je potrebné prihlásiť sa. Ak máte záujem o registráciu, prosím, kontaktujte socia@socia.sk.
Registrácia je možná do 15. júna 2020.