• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
 • 02 / 5564 5214
 • socia@socia.sk
In Novinky

Konferencia: Tranzitný program – Príležitosť na zmeny

V polovici februára sme sa stretli na konferencii Tranzitný program – Príležitosť na zmenu, ktorú organizovala SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien a ALTERNATÍVA – Centrum nezávislého života n.o.  Cieľom konferencie bolo predstaviť TRANZITNÝ PROGRAM – nástroj, ktorým reagujeme na výzvy a problémy mladých ľudí so znevýhodnením pri vstupe do života. Na konferencii sme predstavili sme výsledky programu a skúsenosti našich klientov, ich príbuzných a zamestnávateľov. Veľmi jasne sa ukázala nevyhnutnosť spolupráce, ale aj prekonania prvotných obáv a to na všetkých stranách.

Prinášame videozáznamy z jednotlivých blokov konferencie a krátke videá o skúsenostiach klientov Tranzitného programu, ako aj krátky dokumentárny film Kataríny Kočalkovej.

 

Program a video záznamy z konferencie:

Výzvy a ako na ne reagujeme

 • S akými výzvami sa stretávajú znevýhodnení mladí a systém ich podpory na Slovensku a v EÚ – Darina Ondrušová, Inštitút pre výskum práce a rodiny
 • Postoje smerom k ľuďom so znevýhodnením, čo to znamená byť inkluzívny (pre človeka, komunitu) – Soňa Holúbková, Agentúra podporných služieb, o.z.
 • Tranzitný program – naša reakcia na výzvu – garantka programu Katarína Medzihorská a tím Tranzitného programu

Skúsenosti s Tranzitným programom

Panelová diskusia s klientmi tranzitného programu, ich príbuznými a zamestnávateľmi

 • Klienti Tranzitného programu a rodič
 • Želmíra Majerská, ŠZŠ a Praktická škola Ďumbierska 15, Banská Bystrica
 • Martina Ľuptáková, TESCO STORES SR, a.s.
 • Róbert Schemmer, Superzoo

Panelová diskusia s partnerskými organizáciami

 • Miloš Šiška, Profesia spol. s.r.o.
 • Zuzana Láffersová, Lucia Sivoková, Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
 • Alexandra Fürješová, Centrum pre deti a rodiny ,,Margarétka“, Lučenec
 • Kristina Jánošíková, Štěpán Matuška, Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú., Praha, Česko

Čo ďalej?

 • Patrícia Maškulíková, MPSVR SR, Sekcia práce
 • Kamila Adamkovičová, MPSVR SR, Sekcia sociálnej politiky
 • Ľudmila Belinová, MPSVR SR, Sekcia sociálnej politiky

Krátke videá o skúsenostiach klientov Tranzitného programu:

Dokumentárny film o spolupráci klientov a poradkýň Tranzitného programu „Zo školy do života“ od Katky Kolčalkovej: Cesta k nezávislému životu – Ján