• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

LIENKA POMOCI pokračuje

Ministerstvo vnútra SR v týchto dňoch predĺžilo registráciu verejnej zbierky Lienka pomoci pod registrovým číslom 000-2014-019392 až do 31.7.2016. Rozhodnutie nájdete tu.

Lienke môžete pomôcť kedykoľvek, možností je veľa:

– pošlite sms v hodnote 2 € na číslo 823 (v sieťach všetkých operátorov)
– staňte sa priateľom lienky: prispejte ľubovoľnou sumou na č. účtu 2621828221/1100, IBAN SK5011000000002621828221, SWIFT TATRSKBX
– staňte sa trvalým darcom: zriaďte trvalý príkaz v akejkoľvek výške v prospech účtu 2621828221/1100, IBAN SK5011000000002621828221, SWIFT TATRSKBX, pomôžete nám dlhodobo a systematicky ovplyvňovať podmienky starostlivosti o seniorov
– staňte sa partnerom kampane STAROBA SA NÁS DOTÝKA 2014 – mediálne úspešná kampaň je výborný spôsob ako podporiť PR Vašej firmy

Ak uvažujete o inej forme podpory, radi sa s Vami budeme rozprávať (lienkapomoci@socia.sk).

ĎAKUJEME!

Predĺženie povolenia zbierky Lienka pomoci 2015-2016

Leave a Reply