• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Nadácia SOCIA získala ocenenie Purpurové srdce

Na Slovensku sa ročne narodí okolo 55 tisíc detí, pričom každé 10. dieťa príde na svet predčasne, teda medzi 24. až 36. týždňom tehotnosti. „Štandardné“ tehotenstvo pritom trvá 40 týždňov. Dlhodobé zdravotné následky sa práve u predčasniatok vyskytujú 10-krát častejšie ako u donosených detí a v celej Európe nedonosené deti predstavujú najväčšiu skupinu detských pacientov. Za posledných 15 rokov vzrástol počet predčasne narodených detí na Slovensku o takmer tretinu.

K zvýšeniu povedomia o problematike predčasne narodených detí každoročne napomáha aj Svetový deň predčasne narodených detí, ktorý si celý svet pripomína 17. novembra. Bol založený európskymi rodičovskými organizáciami a rodičmi predčasne narodených detí, ktorí sa rozhodli informovať o problematike predčasných pôrodov. Od roku 2011 má oficiálne čestné miesto v kalendári a počas tohto dňa sa dnes už po celom svete usporadúvajú rôzne podporné podujatia.

Občianske združenie malíček, ktoré sa venuje predčasne narodeným deťom a ich rodinám,  už šiesty rok organizuje pri tejto príležitosti v rámci Slovenska rôzne kultúrne a spoločenské aktivity. „Našou „srdcovkou“, spojenou s týmto významným dňom, je benefičný večer s odovzdávaním cien Purpurové srdce. Purpurové srdcia sú silné ako všetky nedonosené deti, nie však natoľko silné, aby vydržali tvrdý úder. Život a smrť ide ruka v ruke a my môžeme ďakovať medicíne, pokroku a predovšetkým starostlivosti zdravotného personálu za to, že aj extrémne nezrelé deti sú dnes medzi nami – veselé a plné života,“ opisuje Ľubica Kaiserová z Občianskeho združenia malíček.

Touto nádhernou purpurovou farbou kráľov, kráľovien a nedonosených detí sa sfarbilo aj české sklo, z ktorého zruční majstri vyrábajú nádherné srdce. Doplnené je o striebornú slzu, z ktorého sa razia mince. Tá reprezentuje tie deti, ktoré svoju životnú púť predčasniatka nezvládli. Práve takéto nádherné symbolické srdce malíček odovzdáva osobnostiam a organizáciám, ktoré sa svojou činnosťou a pôsobením pričinili o zlepšenie situácie predčasne narodených detí.

V jednotlivých kategóriách boli purpurovým srdcom ocenení:

Osobnosť Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti:

MUDr. Klaudia Demová

Osobnosť verejného života (kandidáta navrhujú OZ malíček s Neonatologickou sekciou Slovenskej pediatrickej spoločnosti):

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien

Nadácia SOCIA iniciovala založenie šiestich centier včasnej intervencie (v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Trenčíne, Prešove a Žiline). Ich primárnym cieľom je poskytovať odborné služby a pomoc rodinám s deťmi (0-7 rokov), ktorých vývin je z rôznych dôvodov ohrozený či oneskorený. Filozofia centier vychádza z predpokladu, že práve rodina je tým najvhodnejším miestom pre rast a výchovu detí. Skúsený tím odborníkov pomáha nielen podporovať vývin dieťaťa a jeho rodinu, ale snaží sa aj o ich lepšie začlenenie do spoločnosti. Bezplatne ponúka sprevádzanie a poradenské služby sociálneho pracovníka, fyzioterapeuta, špeciálneho a liečebného pedagóga, psychológa či logopéda. Centrá začali v spolupráci s OZ malíček a neonatologickými oddeleniami poskytovať psychologickú a podpornú pomoc rodičom predčasne narodených detí aj priamo v nemocniciach.

Osobnosť Občianskeho združenia malíček (kandidáta navrhuje OZ malíček):

Mgr. Marta Gromošová

Mudr. Soňa Molnárová

Mgr. Iveta Jančoková