• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Návrhy na podporu

Viaceré organizácie odoslali list ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny s konkrétnymi návrhmi, ako zmierniť dopady súčasnej mimoriadnej situácie na tých, ktorí prevádzkujú chránené dielne, chránené pracoviská a sociálne integračné podniky.

Ďalšie informácie tu:

http://www.socioforum.sk/index.php/aktuality/35-aktuality/278-podpora-pre-chranene-dielne