• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Návrhy opatrení pre rozvoj životných podmienok pre ľudí so ZP

V Slovenskej republike je rámcovým dokumentom pre implementovanie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím Národný program rozvoj a životných podmienok pre osoby so zdravotným postihnutím. Do konca januára bola možnosť zhodnotiť plnenie existujúcich opatrení, ale aj podať návrhy na nový program, ktorý by mal byť v priebehu tohto roka pripravovaný.

Viac tu:

http://www.socioforum.sk/index.php/aktuality/35-aktuality/268-navrhy-nprzpozp