• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Nová kniha: Komunitný plán sociálnych služieb

Komunitne plánovať sociálne služby ukladá obciam a mestám zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Ide o dobrý nástroj s ktorým ale je potrebné vedieť pracovať a využiť potenciál, ktorý nám môže priniesť.

Komunitné plánovanie ako participatívny proces občanom ponúka príležitosť zapájať sa do veci verejných, komunikovať potreby a očakávania v oblasti sociálnych služieb a života v obci/meste ale aj definovať spolu so samosprávou priority smerujúce k uspokojovaniu potrieb v oblasti sociálnych služieb a smerovaniu k tomu, aby sa dalo povedať, že v našom meste/obci sa ľuďom žije dobre a majú svoje mesto/obec radi. Pre samosprávu je to príležitosť počúvať a využiť potenciál občanov, klientov aj poskytovateľov, laikov aj odborníkov.

Pomôcť mestám/obciam naplniť povinnosť komunitne plánovať, urobiť to poriadne aby to malo veľký úžitok pre samosprávu/úrad a pre občanov môže publikácia: Komunitný plán sociálnych služieb (metodická príručka). Tu Vám ponúkame malú ochutnávku…

 

 

a možnosť publikáciu si zakúpiť na tomto linku:

https://goo.gl/forms/AxVXw9JxGxJRV1U33 alebo priamo vyplnením v nižšie vloženom objednávkovom formulári.

Cena jednej metodickej príručky je 15 eur.