• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

All posts by martina

Konferencia Nezávislý život 2023

Rada pre poradenstvo vo sociálnej práci a nadácia SOCIA, spolu s partnermi – CEDA Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania FAD STU, FORUM pre ľudské práva, Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania, Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR a Accessible centre EU, Vás pozývajú na 6.ročník konferencie NEZÁVISLÝ ŽIVOT, s témou Participácia. Konferencia sa uskutoční

PLÁNY, REALITA, SĽUBY 2020 v sociálnej oblasti

Býva už dobrým zvykom občianskych organizácií nastaviť politickým stranám zrkadlo, aby aspoň raz za štyri roky mohlo chlapča zvolať to známe „cisár je nahý“, prípadne zhodnotiť, ktoré časti „odevu sa cisárovi podarilo na seba obliecť“. PLÁNY, REALITA, SĽUBY 2020 je výberom z toho čo nám sľubovali sľubovali  v Programovom vyhlásení vlády SR z roku 2016 a

Presťahovali sme sa

Od januára nás už nenájdete na Legionárskej 13. Už sme na Záhradníckej 70. Čoskoro zmeníme aj sídlo našej nadácie. Na faktúrach a zmluvách je potrebné aj naďalej uvádzať adresu Legionárska 13, 831 04 Bratislava, ale dodacia adresa je Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava. Aktuálne nám nefunguje pevná linka, no zastihnete nás na mobiloch a emailoch.

NÁJDENÉ (neHľadáme ľudí … ste to vy?)

Hľadáme vhodných ľudí v troch okresoch banskobystrického kraja: v Banskej Bystrici, v Brezne a v Lučenci. k prvému októbru 2018 SME NAŠLI výborných ľudí do tímu a už viac nehľadáme.  Chceme cez individuálnu podporu mladých viacnásobne znevýhodnených študentov špeciálnych učilíšť, stredných škôl či detských domovov pomôcť im pri prechode do života a práce. Hľadáme preto

Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v SR

Veríme, že je možné budovať inovatívne sociálne služby. Také, vďaka ktorým zostanú ľudia vo svojom prirodzenom prostredí, v komunite. Už niekoľko rokov kladieme dôraz na komunitné služby. Snažíme sa cez rôzne projekty a platformy podporovať proces deinštitucionalizácie. Preto sme podporili vydanie knihy Miroslava Cangára: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v Slovenskej republike. Kniha je

Nová kniha: Komunitný plán sociálnych služieb

Komunitne plánovať sociálne služby ukladá obciam a mestám zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Ide o dobrý nástroj s ktorým ale je potrebné vedieť pracovať a využiť potenciál, ktorý nám môže priniesť. Komunitné plánovanie ako participatívny proces občanom ponúka príležitosť zapájať sa do veci verejných, komunikovať potreby a očakávania v oblasti sociálnych služieb a