• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Odporúčania Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím

Záverečné odporúčania Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím pre vládu SR odrážajú potreby zmien v mnohých oblastiach života osôb so zdravotným postihnutím. Sú výsledkom konštruktívneho dialógu a niekoľkoročnej práce tímu Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR a ďalších mimovládnych organizácii.

Nadáciu SOCIA, ľudí zo Slatinky a Maroša Matiaška z Mental Disability Advocacy Centre tešia najmä odporúčania týkajúce sa deinštitucionalizácie a komunitných služieb (článok 19), ale aj podpora univerzálneho navrhovania či zamerania na podporu rodín s deťmi so zdravotným postihnutím.

Záverečné odporúčania sú k dispozícii tu.