• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

PLÁNY, REALITA, SĽUBY 2020 v sociálnej oblasti

Býva už dobrým zvykom občianskych organizácií nastaviť politickým stranám zrkadlo, aby aspoň raz za štyri roky mohlo chlapča zvolať to známe „cisár je nahý“, prípadne zhodnotiť, ktoré časti „odevu sa cisárovi podarilo na seba obliecť“.

PLÁNY, REALITA, SĽUBY 2020 je výberom z toho čo nám sľubovali sľubovali  v Programovom vyhlásení vlády SR z roku 2016 a ako sa im tieto plány podarilo realizovať, naplniť. Druhá časť je výberom sľubov z volebných programov politických strán.

Sluby 2020 - obalka