• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Podnety a informácie MNO pre Európsky výbor pre sociálne práva

Spolu s ďalšími organizáciami (Fórum pre ľudské práva, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci a Validity) sme pripravili podnety a informácie mimovládnych organizácií pre Európsky výbor pre sociálne práva, ktoré sa majú zohľadniť pri prijímaní záverov týkajúcich sa desiatej správy o uplatňovaní revidovanej Európskej sociálnej charty predloženej vládou Slovenskej republiky.

Celé znenie nájdete tu.