• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Pokračovanie konferencie Nezávislý život 2020

Na konci júna sa v našom kalendári už tretí rok udomácnil termín konferencie Nezávislý život. Minulé roky sme sa venovali príprave Alternatívnej správy pre Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, ako aj dôležitým otázkam, na ktoré by mala slovenská vláda pri odpočítavaní Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím odpovedať.

Tento rok priniesol zmenu vo vedení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodina SR a nová vláda vo svojom programovom vyhlásení deklarovala ambíciu uskutočniť niekoľko dôležitých reforiem. Je teda veľa tém, o ktorých treba diskutovať. Situácia súvisiaca so šírením ochorenia COVID-19 nám neumožnila stretnúť sa osobne, a tak sme zvolili nový formát konferencie. Začali sme online stretnutím a budeme pokračovať ďalšími aktivitami – dotazníkom, prieskumom verejnej mienky a pracovnými skupinami.

Vo štvrtok 18. júna 2020 sme mali možnosť stretnúť sa na online konferencii Nezávislý život 2020 – Aký by sme ho chceli? Nad konferenciou prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Keďže sa z pracovných dôvodov nemohla osobne na konferenciu pripojiť, pozdravila účastníkov a organizátorov listom.

V rámci programu vystúpil Branislav Mamojka, predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR, a štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková, ktorá predstavila reformné zámery vlády SR, najmä v oblasti sociálnych služieb a kompenzácií. V diskusii rezonovali najmä otázky o novom návrhu na príspevok v odkázanosti a osobnú asistenciu (otázky účastníkov konferencie pre štátnu tajomníčku tu).

V ďalšej časti konferencie sme si predstavili jej „pokračovanie“. V krátkom čase sa začnú formovať pracovné skupiny (môžete sa prihlásiť tu). Práca v nich bude prebiehať počas septembra až novembra 2020. Chceme diskutovať o sociálnych službách a kompenzáciách, ktoré sú dôležitými nástrojmi umožňujúcimi nezávislý život v rôznych obdobiach života človeka.

5 pracovných skupín podľa životného cyklu a ich vedúci:

  1. Ranný vek / 0-7 / Vlado Matej, Monika Fričová
  2. Školský vek (ZŠ a príprava na povolanie) / 7-25 / Martina Petijová, Mária Tomáško
  3. Produktívny vek – práca /25 – 60 / Milan Měchura, Zuzana Polačková
  4. Produktívny vek – bývanie a život v komunite / 25 – 60 / Miro Cangár
  5. Seniorský vek / 60+ / Maria Machajdíková

Počas nasledujúcich týždňov pripravíme dotazník, v ktorom budeme zisťovať, aké formy podpory, služby poskytovať, v akom prostredí ich zabezpečiť, atď. Dotazník rozšírime medzi rôzne cieľové skupiny.  Ďalej budeme realizovať prieskum verejnej mienky. Mal by sa dotýkať toho, kde by sme chceli žiť, ak budeme odkázaní na pomoc iných.

V decembri 2020 by sme publikovali a prezentovali výstupy z aktivít Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Tento súhrn pripravíme aj v ľahko čitateľnej verzii.