• SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, Legionárska 13, 831 04 Bratislava
  • +421 - 2 - 55 64 52 14
  • socia@socia.sk
In Novinky

Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v SR

Veríme, že je možné budovať inovatívne sociálne služby. Také, vďaka ktorým zostanú ľudia vo svojom prirodzenom prostredí, v komunite. Už niekoľko rokov kladieme dôraz na komunitné služby. Snažíme sa cez rôzne projekty a platformy podporovať proces deinštitucionalizácie. Preto sme podporili vydanie knihy Miroslava Cangára: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v Slovenskej republike. Kniha je neľahkým výletom do histórie inštitucionálnej starostlivosti na Slovensku a stálym bojom s veternými mlynmi pri presadzovaní potreby komunitnej starostlivosti. Skrátenú verziu sme vydali aj v angličtine DI REPORT SVK.