• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Pripomienky k rámcovému návrhu Bytovej politiky

V minulom roku zriadilo Ministerstvo dopravy a výstavby pracovnú skupinu, ktorá má ambíciu pripraviť novú Koncepciu bytovej politiky. Aj keď v tejto fáze ministerstvo prizvalo len jedného zástupcu z poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí bez domova, využili možnosť pripomienkovať rámcový návrh.

Ministerstvo avizovalo vytvorenie viacerých tematických pracovných skupín vzhľadom na to, že otázka bývania sa týka každého občana a patrí medzi kľúčové politiky samospráv či štátu. Okrem zaslania našich pripomienok, žiadame aj prizvanie zástupcov do relevantných pracovných skupín.

Viac tu:

http://www.socioforum.sk/attachments/article/266/Pripomienky%20k%20navrhu%20Bytovej%20politiky%20do%202030%20SF.pdf