• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Projekt Pomôžte nám vidieť svet lepšie

V mesiacoch október 2015 – apríl 2016 realizujú naše tri Centrá včasnej intervencie (Bratislava, Košice, Žilina) projekt zameraný na banner-HD15-300x300stimuláciu zrakového vývinu detí so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením. Vďaka finančnej podpore Nadácie pre deti Slovenska sme nakúpili pomôcky a materiál na výrobu zrakových pomôcok v celkovej hodnote 3000 Eur.

Na tomto linku nájdete celý článok ako bol grant použitý.