• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Projekt včasnej intervencie na pôde OSN

Projekt včasnej intervencie, ktorý na Slovensku zastrešuje nadácia SOCIA, bol prezentovaný v rámci 9. konferencie zmluvných strán Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UN CRPD) v New Yorku.

Európska asociácia poskytovateľov sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím (EASPD) predostrela na stretnutí modely dobrej praxe týkajúce sa včasnej intervencie v krajinách východnej Európy.

Obdobie raného detstva je jednou z najdôležitejších etáp pre rozvoj a blaho každého dieťaťa. Včasná intervencia ako sociálna služba minimalizuje rizikové faktory, ktoré by mohli mať negatívne dôsledky na rozvoj zdravotne znevýhodnených detí.

Všetky modely dobrej praxe týkajúce sa včasnej intervencie: http://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/zp_analysis_edition01_barrierfree.pdf