• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Rekordný 17. ročník dobročinného Plesu v opere  

 

17. ročník dobročinného Plesu v opere opäť potvrdil, že jeho poslanie pomáhať nadobúda na dôležitosti a do histórie sa zapíše  s prívlastkom rekordný. Na vznik nového Centra včasnej intervencie v Trenčíne a podporu existujúcich centier  hostia plesu venovali historicky najvyššiu sumu – celkovo 239 932 eur. Od roku 2010 tak dobročinný Ples v opere rozdelil  už úctyhodných 1,5 milióna eur.

Dobročinný Ples v opere si za krátke obdobie získal postavenie jedného z najväčších charitatívnych podujatí v našej krajine. Tento rok k nemu pribudol aj prívlastok rekordný. Opäť k tomu prispieva  štedrosť plesových hostí, z ktorých mnohí na dobrú vec prispievajú nad rámec minimálne stanovenej sumy. Rovnako z roka na rok tiež rastie počet tých, ktorí finančne podporia dobročinný účel podujatia aj napriek tomu, že sa z rôznych dôvodov nemôžu osobne zúčastniť.  Celú vyzbieranú sumu daruje Ples v opere Nadácii Socia.

Veľmi si vážime dôveru, ktorú nám a dobročinnému poslaniu hostia Plesu v opere preukazujú. Spolu s Nadáciou Socia sa tešíme z toho, že  sa na podporu Centier včasnej intervencie podarilo tento rok vyzbierať najvyššiu  sumu v histórii plesu. Všetkým hosťom a podporovateľom za to patrí naša nesmierna vďaka,“ hovorí riaditeľka dobročinného Plesu v opere Andrea Cocherová.

Tento rok sa však Plesu v opere podarilo dosiahnuť aj ďalší výnimočný míľnik. „Od roku 2010, kedy sme Ples v opere spojili s dobročinnosťou, sme na pomoc celkovo vyzbierali úctyhodnú sumu – jeden a pol milióna eur. Tú sme v plnej výške, do posledného centu, venovali na riešenie viacerých akútnych problémov,“ prezradil ďalší rekord Pavol Lančarič, zástupca hostiteľa Plesu v opere, člen Čestného plesového výboru a generálny riaditeľ Orange Slovensko.

Ďalšie špecializované centrum na pomoc deťom a ich rodinám

Po otvorení dvoch centier včasnej intervencie v Banskej Bystrici a Košiciach z príspevkov hostí minuloročného Plesu v opere sa v tomto roku otvorí centrum ďalšie, v Trenčíne. Na mapu Slovenska tak po Bratislave, Žiline, Prešove, Banskej Bystrici a Košiciach pribudne v poradí šieste špecializované centrum, ktoré ponúkne komplexné služby rodinám detí s poruchami vývinu. Úlohy ambasádora trenčianskeho centra sa zhostil bývalý reprezentant Slovenska v ľadovom hokeji a riaditeľ spoločnosti Pro-hokej Richard Lintner. „Bolo pre mňa cťou sa aj tento rok zúčastniť Plesu v opere. Páči sa mi jeho charitatívny rozmer a keď som sa dozvedel, že výťažok z aktuálneho ročníka poputuje do môjho regiónu, tak som nezaváhal a veľmi rád podporil vznik nového centra včasnej intervencie,“ uviedol Richard Lintner.

Samotný plesový večer bol inšpirovaný návratom k našim koreňom, k jedinečnej pôvodnej slovenskej ľudovej kultúre. Ak hovoríme o koreňoch, nie sú to však len ľudové zvyky, ktoré nám naši predkovia zanechali. Okrem často spomínanej pracovitosti a pohostinnosti je to aj dobročinnosť. „Je to vzácna cnosť a ja som si želala, aby potreba dobročinnosti oslovila všetkých hostí, ktorí venujú svoje prostriedky a čas na pomoc druhým. Preto som nesmierne šťastná, že sme tento rok vyzbierali úctyhodnú sumu peňazí, vďaka ktorej nájde pomoc opäť mnoho detí a ich rodín,“ uviedla Emília Vášáryová, členka Čestného plesového výboru a ambasádorka dobročinného poslania plesu.