• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Šieste centrum včasnej intervencie otvorené

Vo  Fakultnej nemocnici s poliklinikou Trenčín sa v roku 2016 narodilo 2 180 detí. Z tohto celkového počtu bolo 185 s nízkou pôrodnou hmotnosťou a predčasne narodených. Na Kliniku pediatrie a neonatológie Fakultnej nemocnice Trenčín bolo privezených z ostatných nemocníc Trenčianskeho samosprávneho kraja 93 detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou a predčasne narodených. V rámci kliniky zaznamenávajú rastúci počet novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou a patologických novorodencov. Naliehavosť situácie viedla nadáciu SOCIA a organizátorov dobročinného Plesu v opere nasmerovať pomoc hostí na vznik ďalšieho, v poradí už šiesteho centra včasnej intervencie. Včasná intervencia ako sociálna služba pomáha podchytiť problémy  detí a ich rodičov tak, aby boli následky do budúcnosti minimalizované.

 

Centrá včasnej intervencie (CVI)

Centrá včasnej intervencie poskytujú komplexné služby včasnej intervencie a podporu rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Základnou filozofiou centier je, že práve rodina je najvhodnejším miestom pre rast a výchovu detí. Skúsený tím odborníkov pomáha nielen podporovať vývin dieťaťa a jeho rodinu, ale snaží sa aj o ich lepšie začlenenie do spoločnosti. Ponúka služby sociálneho pracovníka, fyzioterapeuta, špeciálneho a liečebného pedagóga, psychológa či logopéda. „Podpora celej rodiny znamená posilniť jej vnútorné zdroje tak, aby zvládla rozvoj a výchovu znevýhodneného dieťaťa,hovorí Vladislav Matej, výkonný riaditeľ nadácie SOCIA a koordinátor Projektu rozvoja včasnej intervencie na Slovensku.

Polovica existujúcich centier vznikla vďaka dobročinnému Plesu v opere

Partnerstvo nadácie SOCIA a dobročinného Plesu v opere za posledné dva roky prinieslo želané výsledky. Vďaka nemu sa otvorili tri zo šiestich centier včasnej intervencie na Slovensku a podarilo sa upozorniť aj na problematiku včasnej intervencie mnohých kompetentných, odbornú a širokú verejnosť. Téma naozaj silno zarezonovala a na ostatnom ročníku Plesu v opere prejavili hostia najväčšiu štedrosť. Vyzbieraná suma peňazí dosiahla historické maximum, takmer 240 tisíc eur. „Sme radi, že Ples v opere pomohol otvoriť ďalšie centrum včasnej intervencie. Výnimočná štedrosť hostí vyjadrená v ostatnom ročníku Plesu v opere historicky najvyššou vyzbieranou sumou potvrdila, že dobročinné poslanie Plesu v opere má na Slovensku nezastupiteľné miesto v pomoci deťom a ich rodinám,“ hovorí Andrea Cocherová, riaditeľka Plesu v opere.

 

Podpora celej rodiny

Narodenie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením je jednou zo situácií, ktorá rodičov zastihne nepripravených. Zrazu sa stane niečo neplánované, neuchopiteľné a neexistuje návod, ako to vyriešiť. Je preto dôležité, aby mala rodina k dispozícii podporu, ktorá zabezpečí, že sa všetky možnosti dieťaťa objavia a rozvíjajú čo najskôr, aby ich v budúcnosti mohlo čo najviac využiť. Dieťa je neoddeliteľnou súčasťou rodiny a nebude sa mu dariť, ak sa nebude dariť celej rodine. Preto sa zaujímame o rodinu ako celok a posilňujeme ju,“ hovorí Katarína Mažárová, riaditeľka Centra včasnej intervencie v Trenčíne.

Centrá včasnej intervencie vítajú aj zdravotní odborníci. Prednosta a primár Kliniky pediatrie a neonatológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Trenčín a predseda Správnej rady CVI  Trenčín Pavol Šimurka vysvetľuje: „Ako zdravotník oceňujem vznik centier včasnej intervencie. Aj na Slovensku máme vďaka nim k dispozícii komplexnú starostlivosť o znevýhodnené deti a ich rodiny. Odchod z nemocnice znamená často vstup na neznámu pôdu, ktorý vyvoláva otázky. A práve multidisciplinárne tímy centier sú deťom a ich rodinám k dispozícii, aby sa niečo neznáme stalo známym a súčasťou ich života a komunity, v ktorej žijú.“