• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Správa pre Európsky výbor pre sociálne práva

Opäť sme upozornili, že Slovensko len veľmi pomaly postupuje v podpore nezávislého života a to špeciálne pre ľudí, ktorí žijú v inštitúciách. Na konci júna sme spolu s ďalšími organizáciami – Forum for Human Rights (FORUM), Validity Foundation – Mental Disability Advocacy Centre a Rada pre poradenstvo v sociálnej práci pripravili komentáre k 11. národnej správe o implementácii Európskej sociálnej charty, ktorú Slovenská republika predložila za obdobie 2016-2019. Naše komentáre smerovali Európskemu výboru pre sociálne práva.

V správe sme upozornili na pomalý proces deinštitucionalizácie v sociálnych službách, ako aj nedostatočnú podporu pre rodiny a sociálne prostredie ľudí so zdravotným postihnutím, aby mohli sa využívať adekvátne komunitné a verejné služby. Zvlášť sme upozornili na nedostatky pri podpore rodín s malými deťmi so zdravotným postihnutím a pomaly rastúcim počtom týchto detí, ktoré sú inštitucionalizované. Upozorňujeme aj na fakt, že Slovensko by malo konečne legislatívne odstrániť používanie obmedzení v psychiatrii ako formy zlého zaobchádzania s osobami s mentálnym postihnutím a dokončiť reformu opatrovníctva zavedením podporovaného rozhodovania.

celú správu si môžete prečítať tu: ECSR_SVK_Persons with mental disabilites