• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Tlačová konferencia k dobročinnému účelu 17. ročníka Plesu v opere

Dobročinný Ples v opere upriamuje pozornosť na pomoc postihnutým deťom a ich rodinám. Nadchádzajúci 17. ročník podporí zriadenie a prevádzku špecializovaného centra pre deti s poruchami vývinu, ktorých je na Slovensku akútny nedostatok. Šieste centrum včasnej intervencie pribudne v Trenčíne. 

Nadácia SOCIA v spolupráci so spoločnosťou Orange Slovensko, a. s. plánuje otvorenie ďalšieho, šiesteho centra v Trenčianskom kraji. Nadácia v tejto súvislosti zverejnila výzvu na jeho zriadenie a personálne obsadenie. Vladislav Matej, výkonný riaditeľ nadácie, to dňa 7. 10. 2016 oznámil na tlačovej konferencii venovanej dobročinnému účelu Plesu v opere 2017. Úplné znenie výzvy nájdete tu.