• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Tlačová konferencia k dobročinnému účelu 16. Plesu v opere

Nadchádzajúci 16. ročník Plesu v opere podporí zriadenie a prevádzku špecializovaného centra pre deti s poruchami vývinu, ktorých je na Slovensku akútny nedostatok. Štvrté Centrum včasnej intervencie (CVI) pribudne v Banskej Bystrici. Viac informácií nájdete v tlačovej správe.

Emília Vášáryová so stenou odkazov

Emília Vášáryová so stenou odkazov

Emília Vášáryová, členka Čestného plesového výboru sa tento rok stala ambasádorkou dobročinného poslania Plesu v opere. Ako prvá napísala príspevok na stenu odkazov, ktorá symbolicky preukazuje podporu a povzbudenie pre rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi a Centrám včasnej intervencie. Znázorňuje mapu Slovenska, ktoré by v ideálnom prípade malo byť pokryté až dvadsiatimi CVI, aby každé dieťa so zdravotným postihnutím malo odbornú pomoc na dosah vo všetkých kútoch Slovenska.

Andrea Cocherová so stenou odkazov

Andrea Cocherová so stenou odkazov

 

So stenou odkazov

So stenou odkazov

 

Ples v opere a SOCIA

Ples v opere a SOCIA

zľava:

·         Pavol Lančarič, hostiteľ Plesu v opere

·         Vladislav Matej, výkonný riaditeľ SOCIA – nadácie na podporu sociálnych zmien

·         Ingrid Brucknerová, prednostka Neonatologickej kliniky intenzívnej medicíny DFNsP Bratislava, prodekanka LF UK

·         Helena Woleková, správkyňa nadácie SOCIA

·         Andrea Cocherová, riaditeľka Plesu v opere

·         Emília Vášáryová, členka Čestného plesového výboru a ambasádorka dobročinného poslania

·         Marián Chudovský, riaditeľ SND a člen Čestného plesového výboru

Centrá včasnej intervencie

Centrá včasnej intervencie

 

Autor fotografií: ORANGE

Autor fotografie „Centrá včasnej intervencie“: SOCIA