• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Včasná intervencia v Európe

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien prispela k novému dokumentu o službe včasnej intervencie k Európskemu semestru.

Celý dokument najdete tu.