• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Výsledky dotazníka pripraveného v rámci konferencie Nezávislý život 2020

Tohtoročnú konferenciu NEZÁVISLÝ ŽIVOT 2020 – AKÝ BY SME HO CHCELI? sme organizovali v spolupráci s Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR a Radou pre poradenstvo v sociálnej práci.  Uskutočnila sa v polovici júna 2020 a venovala sa potrebám v rámci sociálnych služieb a kompenzácií.
Pripravili sme preto anonymný dotazník a zber odpovedí prebiehal počas letných mesiacov. Otázky, ktoré boli jeho súčasťou (dotazník bol určený nielen účastníkom konferencie, ale všetkým, ktorých sa tieto témy dotýkajú), sa týkali sociálnych služieb a kompenzácií. Keďže ich vnímame ako nástroje, vďaka ktorým sa ľudia so zdravotným postihnutím môžu vzdelávať, pracovať, bývať, tráviť voľný čas – mať nezávislý život.
V prvej časti dotazníka sme u ľudí so zdravotným postihnutím a tiež ich príbuzných zisťovali, aký je súčasná situácia vo využívaní sociálnych služieb a kompenzácii. V druhej časti dotazníka sme zisťovali, ktoré sociálne služby a kompenzácie považujú za kľúčové v rôznych obdobiach života.

Rozsiahlejšiu analýzu výsledkov tohto dotazníka nájdete tu.

Zhrnutie výsledkov nájdete tu.

Rovnako ich budeme prezentovať v diskusiách s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR či inými stranami.