• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Výstupy z konferencie Design for All

Od decembra 2021 sme boli zapojený do projektu Design for All spolu s organizáciami z Maďarska a Česka – Národná federácia združení osôb s telesným postihnutím (MEOSZ, Maďarsko) a Národná rada osôb so zdravotným postihnutím Českej republiky (NRZP).

26. januára 2023  sa uskutočnilo záverečné podujatie s názvom „Poznatky zo spoločného projektu na riešenie (ne)prístupnosti v Česku, Maďarsku a na Slovensku“.

Na stretnutí zazneli informácie a skúsenosti z jednotlivých krajín s legislatívnym nastavením a mapovaním prístupnosti v zapojených krajinách. Nižšie nájdete všetky prezentácie.

Gabor Petri, koordinátor projektu, MEOSZ: Čo sme robili v tomto projekte a prečo?

Dagmar Lanzová, architektka, NRZP, Česko: Prístupnosť v Českej republike a výsledky projektu Dizajn pre všetkých

Natália Filová, CEDA FAD STU: Krátka predstavenie situácie na Slovensku.

Aktivisti z Košíc, DK Partia: Skúsenosti s monitorovaním prístupnosti verejných miest.

Mária Machajdíková, SOCIA: Ako môžu fondy EÚ skutočne podporiť prístupnosť v rokoch 2021 – 2027?

Tamás Laki, architekt: Prečo potrebujeme súbor nástrojov prístupnosti?

Melinda Faragó, právnička v oblasti ľudských práv: Ako môžu právne návrhy podporiť prístupnosť – príklad MEOSZ

Daniel Casas, referent pre prístupnosť, Európske fórum zdravotne postihnutých: Ako Európska únia podporuje prístupnosť v členských štátoch?

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.