• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Workshopy – Akreditácia MNO

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás pozýva na sériu workshopov v krajských mestách SR.

Hlavným cieľom workshopov je predstaviť Vám model otvoreného informačného systému mimovládnych neziskových organizácií a získanie spätnej väzby od Vás.

Ďalšími témami workshopov sú:

  • návrh zákona o centrálnom registri MNO
  • príležitosti pre MNO v operačných programoch eurofondov na obdobie 2014 – 2020
  • aktivity ÚSV ROS (elektronická hromadná žiadosť, modul dotačných schém, otvorené dáta, participácia MNO pri tvorbe verejných politík)

Viac informácií o mieste a čase konania workshopov ako aj možnosť prihlásiť sa je na stránke ÚSV ROS. 

Pozor, na seminár v Bratislave sú už kapacity naplnené. V prípade záujmu odporúčame zúčastniť sa v Trnave, Nitre alebo iných mestách.

Prosím, rezervujte si čas a príďte sa s nami podeliť o Vaše postrehy, námety a požiadavky. Tešíme sa na tvorivú diskusiu.

Leave a Reply