• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Záverečná konferencia projektu Design for All

V mene medzinárodného konzorcia organizácií osôb so zdravotným postihnutím vás srdečne pozývame na naše podujatie s názvom „Poznatky zo spoločného projektu na riešenie (ne)prístupnosti v Česku, Maďarsku a na Slovensku„.

Organizátormi podujatia sú Národná federácia združení osôb s telesným postihnutím (MEOSZ, Maďarsko), Nadácia SOCIA (Slovensko) a Národná rada osôb so zdravotným postihnutím Českej republiky (NRZP).

Online podujatie sa uskutoční 26. januára 2023 od 9:00 do 12:00 hod.

Tlmočenie bude k dispozícii v českom, slovenskom a maďarskom jazyku. Na podujatí prednášajúci predstavia zistenia analýz prístupnosti na národnej úrovni, ktoré pokrývajú Česko, Maďarsko a Slovensko.

prihlasovať sa môžete tu: https://forms.gle/MxZ7GQpeBZvKoNNr9

PREDBEŽNÝ PROGRAM
9.00 – 9.15 – Úvodné vystúpenia

  • Ágnes Kovács, prezidentka, MEOSZ, Maďarsko
  • Pál Szekeres, štátny komisár pre práva osôb so zdravotným postihnutím, Maďarsko

9.15-9.35: Čo sme robili v tomto projekte a prečo? – Gabor Petri, koordinátor projektu, MEOSZ

Predstavenie krajín
9.35-10.05: Skúsenosti českej Národnej rady zdravotne postihnutých (NRZP, Česko)

  • Dagmar Lanzová, architektka: Prístupnosť v Českej republike a výsledky projektu Dizajn pre všetkých

10.05-10.35: Skúsenosti Nadácie SOCIA a našich partnerov, Slovensko

  • Natália Filová, CEDA FAD STU: Krátka predstavenie situácie na Slovensku.
  • Aktivisti z Košíc, DK Partia: Skúsenosti s monitorovaním prístupnosti verejných miest.
  • Mária Machajdíková, SOCIA: Ako môžu fondy EÚ skutočne podporiť prístupnosť v rokoch 2021 – 2027?

10.35 – 10.55: Prestávka

10.55 – 11.25: Skúsenosti mesta MEOSZ, Maďarsko

  • Tamás Laki, architekt: Prečo potrebujeme súbor nástrojov prístupnosti?
  • Melinda Faragó, právnička v oblasti ľudských práv: Ako môžu právne návrhy podporiť prístupnosť – príklad MEOSZ

11.25-11.35: Daniel Casas, referent pre prístupnosť, Európske fórum zdravotne postihnutých: Ako Európska únia podporuje prístupnosť v členských štátoch?

11.35-12.00: Otázky a odpovede

Konferenciu môžeme zrealizovať v rámci medzinárodného projektu Design for All a preto je pre účastníkov zadarmo.

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.