• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Záverečné odporúčanie OSN pre Slovensko

Po aprílovom vypočutí Slovenskej republiky v Ženeve, Výbor OSN pre ľudské práva zaslal Slovenskej republike záverečné odporúčania. V týchto dňoch ich MPSVR preložilo do slovenčiny, takže sú prístupné pre všetkých.

záverečné odporúčania OSN