• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Závery konferencie Duševné zdravie a zmysluplný život

Od schválenia Národného programu duševného zdravia Slovenskej republiky uplynulo 15 rokov. Napriek tomu v spoločnosti stále pretrvávajú neriešené problémy v oblasti duševného zdravia, ktoré sa dotýka celej populácie, pretože skutočne zdraví nie sme bez duševného zdravia.

Pri tejto príležitosti sa v dňoch 5. – 7. septembra 2019 uskutočnila v Bratislave medzinárodná konferencia „Duševné zdravie a zmysluplný život“.

Účastníci konferencie dospeli k nasledovným záverom:

https://bit.ly/2lM9oM8

Anglická verzia tu: