• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Okrúhly stôl v Nitre

Nadácia SOCIA prijala ponuku od našich dlhoročných priateľov z EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského v Nitre, aby sme sa stali spoluorganizátorom odborného okrúhleho stola OPTIMALIZÁCIA PROCESU POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY V DENNOM STACIONÁRI A V REHABILITAČNOM STREDISKU NA SLOVENSKU.

Spolu s ďalšími organizátormi Mesto Nitra a Nezávislá platforma SocioFórum pripravujeme túto diskusiu 6.11.2019 v Nitre v Hoteli MIKÁDO.

Ak by ste mali záujem sa zúčastniť, dovoľujeme si vás upozorniť, že počet miest je limitovaný a preto neváhajte s prihlásením čo najskôr. Svoju účasť potvrďte do 30.10.2019 na email: effeta.evs@gmail.com

Zástitu nad okrúhlym stolom prebrala Lucia Ďuriš Nicholsonová, poslankyňa Európskeho parlamentu a predsedníčka Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci.

POZVÁNKA okrúhly stôl