• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
 • 02 / 5564 5214
 • socia@socia.sk
In Novinky

webinár pre odborníkov: AKO ROZUMIEŤ PRÍSTUPNOSTI BUDOV?

Pozývame Vás na online webinár

AKO ROZUMIEŤ PRÍSTUPNOSTI BUDOV?

utorok 29. novembra 2022  v čase od 8:00 – 10:00

Obsah webinára sme pripravili v spolupráci s expertkami pre univerzálne navrhovanie z Výskumného a školiaceho centra bezbariérového navrhovania – CEDA FAD STU.

Webinár je určený pre pracovníkov verejnej správy, ktorí sa zaoberajú prípravou a realizáciou investičných projektov týkajúcich sa verejných budov a priestorov.

 

Obsah webinára:

 • Univerzálne navrhovanie – Legislatíva a nároky osôb so zdravotným postihnutím
  • Nová stavebná legislatíva a bezbariérové užívanie
  • Nová EU technická norma
 • Prečo sú potrebné audity prístupnosti?
  • Monitoringy v teréne, príklady z praxe
 • Prístupnosť ako vylučovacie kritérium v novom programovom období 2021-27
  • Implementácia Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím ako základná podmienka pre čerpanie finančnej podpory
  • Návrhy kritérií / checklisty

 

Lektorky:
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. – CEDA FAD STU,
Mgr. Maria Machajdíková, SOCIA

 

Prihlasovať sa môžete na tomto linku: https://forms.gle/PLDup2tFY2sif5WXA

 

 

Webinár by sme zrealizovali v rámci medzinárodného projektu Design for All a preto by bol pre účastníkov zadarmo.

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.