• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Alternatívna správa pre výbor OSN

V piatok 26. júla bola Výboru OSN pre ľudí so zdravotným postihnutím v Ženeve zaslaná Alternatívna správa.

Sme radi, že sme mohli v spolupráci s organizáciami, ktoré zastupujú ľudí so zdravotným postihnutím upozorniť na niektoré dôležité oblasti pri napĺňaní práv ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku. Veľkou pomocou nám boli aj podnety z konferencie Nezávislý život – Správne otázky.

Zástupcovia Slovenskej republiky budú na otázky Výboru OSN odpovedať už septembri tohto roku.