• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Blog

Konferencia Nezávislý život 2023

Rada pre poradenstvo vo sociálnej práci a nadácia SOCIA, spolu s partnermi – CEDA Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania FAD STU, FORUM pre ľudské práva, Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania, Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR a Accessible centre EU, Vás pozývajú na 6.ročník konferencie NEZÁVISLÝ ŽIVOT, s témou Participácia. Konferencia sa uskutoční

Ohradzujeme sa voči nepravdivým tvrdeniam

Predstavitelia strany SMER – SSD včera na tlačovej konferencii uviedli nepresné informácie, ktoré sa týkajú Národného projektu „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO”, ktorý realizuje konzorcium šiestich nezávislých nadácií pod vedením Nadácie otvorenej spoločnosti, ktorého súčasťou je aj SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien. Vo svojich

Alternatívna správa pre výbor OSN proti mučeniu

Pridali sme sa ku konzorciu 8 organizácií, aby sme spoločnou správou k Výboru OSN proti mučeniu hovorili o situácii ľudí so zdravotným postihnutím. Výbor sme informovali o problémoch s kriminalizáciou zlého zaobchádzania, o neefektívnej deinštitucionalizácii, problematickej právnej úpravy obmedzujúcich prostriedkov a absentujúcej paliatívnej starostlivosti.  Ďakujeme Fóru pre ľudské práva za prizvanie k spolupráci. CAT_coalition of

S nami, nie pre nás!

V utorok 21. marca 2023 si pripomíname Svetový deň Downovho syndrómu (#WDSD). Na podnet organizácií Down Syndrome International (ďalej DSI) a European Down Syndrome Association (ďalej EDSA) bol prvýkrát vyhlásený v roku 2012. DSI aj tento rok vyzýva svojich sympatizantov na celom svete, aby vlastnými aktivitami prispeli k zvyšovaniu povedomia o tom, čo Downov syndróm je, čo znamená

Konzorcium 6 nezávislých nadácií pod vedením NOS prerozdelí na pomoc odídencom z Ukrajiny 12 miliónov EUR

Konzorcium šiestich nadácií na čele s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava zverejnilo dňa 3. marca 2023 výzvu na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu s názvom Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO. Pre mimovládne neziskové organizácie (MNO), ktoré od februára 2022 poskytovali a/alebo stále poskytujú pomoc osobám utekajúcim pred následkami ruskej agresie

NE-prístupné budovy pre všetkých

Pripravili sme príručku (NE) PRÍSTUPNÉ BUDOVY PRE VŠETKÝCH, v ktorej mapujeme nielen právne možnosti pre osoby so zdravotným postihnutím znevýhodnené v dôsledku fyzickej neprístupnosti budovy verejnej správy či poskytovateľa služby. Stručne načrtávame možnosti, ktoré môže človek urobiť, ak nejaká verejná budova nie je bezbariérovo prístupná. Môže osloviť  prevádzkovateľa či využiť mimosúdne spôsoby nápravy cez oficiálne