• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Blog

Ako má vyzerať bezbariérová budova

V rámci projektu Dizajn pre všetkých architektky z CEDA FAD STU pripravili publikáciu, kde chceme poukázať na niektoré príklady z praxe v súvislosti s bezbariérovosťou. Popisujeme základné požiadavky na bezbariérovú prístupnosť a na kladných a záporných príkladoch ukazujeme ako boli po roku 2010 zohľadnené požiadavky Dohovoru a Vyhlášky č. 532/2002 Z. z. Pri hodnotení bezbariérovej

Prístupnosť na Slovensku

Zapojili sme sa do spoločného projektu s maďarskými a českými kolegami – Design fod All, alebo po slovensky Dizajn pre všetkých. Našim cieľom je spoločne hovoriť o univerzálnom dizajne, príkladoch, kde to funguje a kde nie. Spolupracujeme aj na novom nástroji na hodnotenie prístupnosti budov. V tomto úzko spolupracujeme s priateľmi z CEDA na Fakulte

Staňte sa súčasťou príbehov pomoci krehkým

Ľudia so znevýhodnením a rozvoj sociálnej oblasti pre nás nie je náhodným obsahom. Poznáte nás. Dlhodobo sa tejto oblasti venujeme a snažíme sa o ovplyvňovanie zákonov, služieb a podpory pre tých, ktorých vnímame ako krehkých. Krehkých aj preto, že: nie sú silnou organizovanou skupinou, ktorá si vybojuje čo potrebuje, aby mohli žiť bežný život, pre ľudí, žijúcich rýchly život

Inklúzia znamená…. Svetový deň Downovho syndrómu

Na podnet organizácií Down Syndrome International (ďalej DSI) a European Down Syndrome Association (ďalej EDSA) bol v roku 2012 prvýkrát vyhlásený 21. marec ako Svetový deň Downovho syndrómu. Tento deň by mal v jednotlivých krajinách prispieť k lepšiemu pochopeniu života ľudí s Downovým syndrómom. V pondelok 21. marca 2022 si pripomíname Svetový deň Downovho syndrómu.

Konferencia: Tranzitný program – Príležitosť na zmeny

V polovici februára sme sa stretli na konferencii Tranzitný program – Príležitosť na zmenu, ktorú organizovala SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien a ALTERNATÍVA – Centrum nezávislého života n.o.  Cieľom konferencie bolo predstaviť TRANZITNÝ PROGRAM – nástroj, ktorým reagujeme na výzvy a problémy mladých ľudí so znevýhodnením pri vstupe do života. Na konferencii sme

Ponuka kurzov od našich priateľov Rytmusu

Rytmus – od klienta k občanovi  prichádza s marcovou ponukou online vzdelávacích kurzov aj na Slovensko, pretože jazyková bariéra je medzi našimi národmi minimálna a učiť sa môžete aj v teple svojho domova. Používajú užívateľsky jednoduchý Google Meet, a tak nemusíte nič sťahovať, či inštalovať. Ponúkajú Vám príležitosť ako skvalitniť svoju prácu, efektívne zjednodušiť procesy,