• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Blog

NE-prístupné budovy pre všetkých

Pripravili sme príručku (NE) PRÍSTUPNÉ BUDOVY PRE VŠETKÝCH, v ktorej mapujeme nielen právne možnosti pre osoby so zdravotným postihnutím znevýhodnené v dôsledku fyzickej neprístupnosti budovy verejnej správy či poskytovateľa služby. Stručne načrtávame možnosti, ktoré môže človek urobiť, ak nejaká verejná budova nie je bezbariérovo prístupná. Môže osloviť  prevádzkovateľa či využiť mimosúdne spôsoby nápravy cez oficiálne

Výstupy z konferencie Design for All

Od decembra 2021 sme boli zapojený do projektu Design for All spolu s organizáciami z Maďarska a Česka – Národná federácia združení osôb s telesným postihnutím (MEOSZ, Maďarsko) a Národná rada osôb so zdravotným postihnutím Českej republiky (NRZP). 26. januára 2023  sa uskutočnilo záverečné podujatie s názvom „Poznatky zo spoločného projektu na riešenie (ne)prístupnosti v

Záverečná konferencia projektu Design for All

V mene medzinárodného konzorcia organizácií osôb so zdravotným postihnutím vás srdečne pozývame na naše podujatie s názvom „Poznatky zo spoločného projektu na riešenie (ne)prístupnosti v Česku, Maďarsku a na Slovensku„. Organizátormi podujatia sú Národná federácia združení osôb s telesným postihnutím (MEOSZ, Maďarsko), Nadácia SOCIA (Slovensko) a Národná rada osôb so zdravotným postihnutím Českej republiky (NRZP).

webinár pre odborníkov: AKO ROZUMIEŤ PRÍSTUPNOSTI BUDOV?

Pozývame Vás na online webinár AKO ROZUMIEŤ PRÍSTUPNOSTI BUDOV? utorok 29. novembra 2022  v čase od 8:00 – 10:00 Obsah webinára sme pripravili v spolupráci s expertkami pre univerzálne navrhovanie z Výskumného a školiaceho centra bezbariérového navrhovania – CEDA FAD STU. Webinár je určený pre pracovníkov verejnej správy, ktorí sa zaoberajú prípravou a realizáciou investičných projektov týkajúcich sa verejných budov a

Podpora M. Matiaška na funkciu VOP

Pripojili sme sa k nasledovnému listu poslancom NR SR s vyjadrením podpory kandidátovi na funkciu Verejného ochrancu práv JUDr. et. Bc. Marošovi Matiaškovi, LL.M..   Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, na najbližšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutoční voľba verejného ochrancu práv. Pred touto voľbou si Vás dovoľujeme osloviť, aby sme zdôraznili dôležitosť

Konferencia Nezávislý život je za nami. Ako ďalej…

Vo štvrtok 22. septembra sme sa po dvoch online ročníkoch opäť stretli osobne na 5. ročníku konferencie NEZÁVISLÝ ŽIVOT. Cieľom týchto konferencií je vytvoriť priestor na rozhovor medzi ľuďmi so zdravotným znevýhodnením, ich príbuznými a podporovateľmi ako aj odborníkmi. Chceme diskutovať na aktuálne témy a overovať si, že veci či riešenia, ktoré vnímame ako dôležité,