• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Blog

Alternatívna správa pre výbor OSN proti mučeniu

Pridali sme sa ku konzorciu 8 organizácií, aby sme spoločnou správou k Výboru OSN proti mučeniu hovorili o situácii ľudí so zdravotným postihnutím. Výbor sme informovali o problémoch s kriminalizáciou zlého zaobchádzania, o neefektívnej deinštitucionalizácii, problematickej právnej úpravy obmedzujúcich prostriedkov a absentujúcej paliatívnej starostlivosti.  Ďakujeme Fóru pre ľudské práva za prizvanie k spolupráci. CAT_coalition of

S nami, nie pre nás!

V utorok 21. marca 2023 si pripomíname Svetový deň Downovho syndrómu (#WDSD). Na podnet organizácií Down Syndrome International (ďalej DSI) a European Down Syndrome Association (ďalej EDSA) bol prvýkrát vyhlásený v roku 2012. DSI aj tento rok vyzýva svojich sympatizantov na celom svete, aby vlastnými aktivitami prispeli k zvyšovaniu povedomia o tom, čo Downov syndróm je, čo znamená

Konzorcium šiestich nezávislých nadácií pod vedením Nadácie otvorenej spoločnosti prerozdelí na pomoc odídencom z Ukrajiny 12 miliónov EUR

Konzorcium šiestich nadácií na čele s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava zverejnilo dňa 3. marca 2023 výzvu na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu s názvom Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO. Pre mimovládne neziskové organizácie (MNO), ktoré od februára 2022 poskytovali a/alebo stále poskytujú pomoc osobám utekajúcim pred následkami ruskej agresie

NE-prístupné budovy pre všetkých

Pripravili sme príručku (NE) PRÍSTUPNÉ BUDOVY PRE VŠETKÝCH, v ktorej mapujeme nielen právne možnosti pre osoby so zdravotným postihnutím znevýhodnené v dôsledku fyzickej neprístupnosti budovy verejnej správy či poskytovateľa služby. Stručne načrtávame možnosti, ktoré môže človek urobiť, ak nejaká verejná budova nie je bezbariérovo prístupná. Môže osloviť  prevádzkovateľa či využiť mimosúdne spôsoby nápravy cez oficiálne

Výstupy z konferencie Design for All

Od decembra 2021 sme boli zapojený do projektu Design for All spolu s organizáciami z Maďarska a Česka – Národná federácia združení osôb s telesným postihnutím (MEOSZ, Maďarsko) a Národná rada osôb so zdravotným postihnutím Českej republiky (NRZP). 26. januára 2023  sa uskutočnilo záverečné podujatie s názvom „Poznatky zo spoločného projektu na riešenie (ne)prístupnosti v

Ako by mohli vyzerať kritéria prístupnosti

V nadväznosti na naše aktivity v septembri  – výstupy z konferencie Nezávislý život a pripomienkovanie Návrhu základného mechanizmu na zabezpečenie dodržiavania Horizontálnych princípov v Programovom období 2021 – 2027, sme absolvovali niekoľko stretnutí so zástupcami Gestora horizontálnych priorít na MPSVR a zástupcami CKO. Spolu s nami aj kolegovia z CEDA a Národnej rady občanov so