• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Blog

Nezávislý život – Národný program

Chceme Vás pozvať na 5. ročník konferencie NEZÁVISLÝ ŽIVOT – Národný program KEDY: 22. septembra 2022   KDE: Cukrová 4, Bratislava (budova kostola Cirkvi bratskej) Na tohtoročnej konferencii by sme sa chceli sústrediť na tri témy – dve z nich (odľahčenie neformálnych opatrovateľov a bezbariérovosť) sú chronicky známe a opakovane sa dostávajú aj do úloh Národného

Semináre: AKO MONITOROVAŤ PRÍSTUPNOSŤ BUDOV

V rámci medzinárodného projektu Design for All sme pripravili seminár AKO MONITOROVAŤ PRÍSTUPNOSŤ BUDOV?. V septembri ho realizujeme v Košiciach a v Bratislave. počet účastníkov na tieto semináre je obmedzení a tak začiatkom októbra urobíme aj online verziu. KOŠICE KEDY: 13. septembra 2022, od 9:00-17:00 (prihlasovanie ukončené) KDE: Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže

Ako vyhodnotiť bezbariérovú prístupnosť budovy

V rámci medzinárodného projektu s kolegami z Maďarska a Česka sme pripravili nástroje na hodnotenie bezbariérovej prístupnosti stavieb. Vieme, že podobných nástrojov bolo prípravných už viacero. Hodnotiaci hárok prístupnosti, ktorý by sme chceli predstaviť septembri má za cieľ získať autentické informácie a pomáha hodnotiť budovu a jej vonkajšie a vnútorné usporiadanie pomocou jednoduchých otázok, na

Ako má vyzerať bezbariérová budova

V rámci projektu Dizajn pre všetkých architektky z CEDA FAD STU pripravili publikáciu, kde chceme poukázať na niektoré príklady z praxe v súvislosti s bezbariérovosťou. Popisujeme základné požiadavky na bezbariérovú prístupnosť a na kladných a záporných príkladoch ukazujeme ako boli po roku 2010 zohľadnené požiadavky Dohovoru a Vyhlášky č. 532/2002 Z. z. Pri hodnotení bezbariérovej

Prístupnosť na Slovensku

Zapojili sme sa do spoločného projektu s maďarskými a českými kolegami – Design fod All, alebo po slovensky Dizajn pre všetkých. Našim cieľom je spoločne hovoriť o univerzálnom dizajne, príkladoch, kde to funguje a kde nie. Spolupracujeme aj na novom nástroji na hodnotenie prístupnosti budov. V tomto úzko spolupracujeme s priateľmi z CEDA na Fakulte

Fond pomoci UKRAJINA

Nadácia SOCIA v úzkej spolupráci s Nezávislou platformou SocioFórum, o.z. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na sociálnu pomoc ľuďom z Ukrajiny. I. Cieľ projektu Cieľom projektu je sociálna pomoc ľuďom z Ukrajiny, ktorí sú závislí na poskytovaní sociálnych služieb, špecializovaných zdravotných služieb, opatrení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately a iných podporných služieb. II. Kto môže žiadať Oprávnenými žiadateľmi sú