• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Bytová politika SR do roku 2030

Už od roku 2019 sa pripravuje na ministerstve výstavy nová Bytová politika Slovenskej republiky do roku 2030. Síce nie sme členmi pracovnej skupiny, ale vďaka spolupráci so zástupkyňou občianskeho združenia Proti prúdu sme mali možnosť pripomienkovať materiály a to najmä so zreteľom na prístupnosť a dostupnosť bezbariérového bývania. Je to potrebné, lebo príslušné ministerstvo má dlhodobo „pocit“, že pre túto oblasť už urobilo dosť a vytrvalo odmieta navrhované úlohy v tomto smere v rámci Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím. Ešte v tom roku by chcelo ministerstvo predložiť Koncepciu do medzirezortného pripomienkového konania.

Tu sú naše hlavné pripomienky k pracovnému materiálu z júna 2021: Bytova politika SOCIA

tu je materiál z júna 2021, ktorý bol predložený na pripomienkovanie: Bytová politika SR do 2030_v06prilohy_BP_2030