• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Chceme zostať doma

Podľa výsledkov reprezentatívneho prieskumu SOCIA – Nadácie na podporu sociálnych zmien by až 93 % Slovákov a Sloveniek chcelo v prípade výrazného zhoršenia svojho zdravotného stavu starostlivosť v domácom prostredí. Iba 7 % by si zvolilo pobytové zariadenie sociálnych služieb. Vysielajú tak silný odkaz Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvu zdravotníctva SR, ktoré pracujú na reforme dlhodobej starostlivosti, aby podporili prechod na komunitné služby a posilnili sociálnu a zdravotnú podporu v domácom prostredí.

Reprezentatívny prieskum na vzorke 1 000 respondentov, realizovaný agentúrou MNFORCE, zisťoval preferencie Sloveniek a Slovákov ohľadom starostlivosti v prípade, že by zostali odkázaní na pomoc iných oni alebo ich blízky. „Výsledky tohto prieskumu nám jasne ukazujú to, čo už dlho tvrdíme. Ak by služby mali vyzerať podľa želaní ľudí, umožnili by im zostať doma medzi svojimi blízkymi. Sociálne služby by mali flexibilne reflektovať na meniace sa potreby ľudí. Teraz je výnimočný čas. Začína sa diskusia o zásadných reformách na Slovensku a využití veľkých objemov financií z Európskej únie, aby sme zvládli ako spoločnosť výzvy, ktoré sú pred nami,“ vysvetľuje zámer prieskumu Maria Machajdíková z nadácie SOCIA.

Na otázku, čo je hlavným dôvodom výberu domáceho prostredia, vyše tretina (37 %) ľudí odpovedala, že je to prirodzené prostredie  („doma je doma“).  Pre štvrtinu opýtaných (25 %) je zasa dôležité to, aby zostali čo najbližšie k rodine.

Domáce prostredie by si ľudia vybrali aj v prípade starostlivosti o dieťa, ktorému by sa výrazne zhoršil zdravotný stav, aj v prípade starostlivosti o seniorov. Ak by sa rodičia mali rozhodovať o starostlivosti o svoje dieťa, ktorého zdravotný stav by sa natoľko zhoršil, že by bolo odkázané na každodennú pomoc iných, až 95 % by si vybralo starostlivosť v domácom prostredí. Aj v prípade seniorov by si             80 % opýtaných želalo, aby o nich bolo postarané doma.

Ak chceme, aby boli rodiny reálne začlenené do spoločnosti a rodičia detí mohli byť zamestnaní, potrebujeme, aby sa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo školstva SR dohodli na zriadení komplexnej služby a financovali ju,“ dopĺňa výsledky prieskumu Monika Fričová z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením.

„Súčasná vláda si dala veľké predsavzatia. Nemala by otáľať, ale využiť situáciu. Ak budeme mať dobre nastavený systém a podporíme všetky dostupné možnosti starostlivosti v domácom prostredí, ľudia môžu ostať čo najdlhšie v prirodzenom prostredí. Zároveň tým môžeme znížiť dopyt po pobytových službách, ktoré majú nedostatok miest,“ uzatvára Lýdia Brichtová z Nezávislej platformy SocioFórum.

Prezentáciu k výsledkom prieskumu nájdete tu.

Záznam z tlačovej konferencie je tu.