• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Dôstojné starnutie na Slovensku

Politici vedia, ako má vyzerať dôstojné starnutie; v praktickom živote sa to však zatiaľ neprejavilo.

Napriek tomu, že na Slovensku existuje odborná zhoda o potrebe zlepšenia dlhodobej starostlivosti, doteraz sa nenašla politická vôľa presadiť komplexnú reformu v tejto oblasti. Neziskové organizácie, ktoré sa venujú sociálnej starostlivosti na Slovensku preto spoločne oslovili politikov s otázkou, ako má podľa nich vyzerať starnutie na Slovensku. Nie však všeobecne: pýtali sa na príklady konkrétnych ľudí a chceli vedieť, čo by im politici chceli zabezpečiť. Ak by politici splnili to, čo deklarovali v prieskume, seniori by mohli absolvovať vyšetrenia na jednom mieste, poberali by starobný dôchodok, ktorý by im zabezpečil plnohodnotný život a v prípade potreby by nemali problém dostať sa do zariadení pre seniorov.

Dlhodobá starostlivosť sa týka skutočných ľudí

Prieskum a iniciatívu priamo podporilo 19 organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú sociálnej starostlivosti. „Keď politici hovoria o dlhodobej starostlivosti, hovoria vo väčšine prípadov odosobnene. Možno aj preto sa v tejto oblasti nedarí presadiť tak potrebné legislatívne zmeny,“ vysvetľujú Mária Machajdíková a Kamila Adamkovičová z nadácie SOCIA, ktorá je jedným zo signatárov výzvy. „Preto sme chceli docieliť, aby si predstavili konkrétnych ľudí a to, akú starobu si pre nich predstavujú,“ dodáva Machajdíková.

Prieskum prebiehal online a  vyplnilo ho 62 respondentov vrátane poskytovateľov sociálnych služieb, pacientskych organizácií a odborníkov. Vyplnili ho zároveň zástupcovia politických strán Dobrá voľba, KDH, Most-Híd, OĽaNO, PS/SPOLU, SaS, SME Rodina a Za ľudí. „Do prieskumu sme oslovili všetky relevantné politické strany. Veľmi si ceníme, že o diskusiu má väčšina z nich záujem,“ komentujú spätnú väzbu politikov iniciátori.

Prieskum ukázal zhody, na realizáciu zmien je však potrebná ďalšia diskusia

Politici sa vo výraznej miere zhodujú na tom, aby mali seniori možnosť absolvovať čo najviac vyšetrení na jednom mieste. Tiež by chceli, aby si v prípade potreby vedeli zabezpečiť ošetrovateľskú starostlivosť, alebo sa nemali problém dostať do zariadenia seniorov. Zhodujú sa tiež na tom, aby dôchodcovia poberali taký starobný dôchodok, ktorý im zabezpečí plnohodnotný život. Seniorom nad 83 rokov, ktorí sú odkázaní na lôžko, by dopriali lekársku starostlivosť podľa štandardov, možnosť špecializovanej ošetrovateľskej starostlivosti, aj zdravotné pomôcky a lieky bez zbytočných administratívnych komplikácií.

Občianska verejnosť by podľa prieskumu tiež privítala, aby po predpise lekárom nemuseli seniori v prípade liekov a zdravotníckych pomôcok čakať na schválenie poisťovňou, aj to, aby kratšie čakali na vyšetrenie u špecialistu. Pre dlhodobo chorých a odkázaných seniorov by privítali, aby ich starobný dôchodok pokryl náklady na pobyt v zariadení.

Vyzývame politikov, aby spolu s nami definovali štandardy dôstojného starnutia a pristúpili od slov k činom

„Zúčastnené politické strany ukázali, aké oblasti v rámci dlhodobej starostlivosti o starých a odkázaných ľudí sú pre nich dôležité,“ komentuje výsledky prieskumu Kamila Adamkovičová. „Budeme pozorne sledovať, ako budú pracovať na tom, aby tieto priority pretavili aj do reality. Je dôležité, aby s ľuďmi z praxe diskutovali o konkrétnych možnostiach riešení, ktoré umožnia prežiť dôstojnú starobu konkrétnym ľuďom, vrátane ich vlastných rodičov či starých rodičov,“  uzatvára Mária Machajdíková.

Organizácie podpísané pod iniciatívou:

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien

Nezávislá platforma SocioFórum, o. z.

ADS Charitas Kežmarok

Áno pre život, n. o.

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR

DD  TEREZA, n. o.

Familiaris OZ

Filantrop, n. o.

Liga proti reumatizmu na Slovensku

Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými

Občianske združenie Bagar

OMAPO Dunajská Lužná

OZ Seniorhelp

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Relevant, n. o.

Zariadenie pre seniorov PE – ES, n. o.

Združenie kresťanských seniorov Slovenska

Záujmové združenie RODINA

ZSS Nestor o. z.

Komunikačný partner:  agentúra Seesame s. r. o.

Výsledky prieskumu tu: