• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Nezávislý život – Národný program

Chceme Vás pozvať na 5. ročník konferencie

NEZÁVISLÝ ŽIVOT – Národný program

KEDY: 22. septembra 2022  

KDE: Cukrová 4, Bratislava (budova kostola Cirkvi bratskej)

Na tohtoročnej konferencii by sme sa chceli sústrediť na tri témy – dve z nich (odľahčenie neformálnych opatrovateľov a bezbariérovosť) sú chronicky známe a opakovane sa dostávajú aj do úloh Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím. Tretia téma je menej diskutovaná a možno až okrajová – aké informácie a podpora je dostupná pre obete trestných činov.

V rámci prvých dvoch tém otvoreníme tému diskusiou odborníkov a predstavením úloh z aktuálneho NPRZPOZP a následne budeme diskutovať spoločne. Pri téme o dostupných informáciách pre obete trestných činov predstavíme nový nástroj a budeme radi, za Vaše spätné väzby na jeho zrozumiteľnosť a využitie.

NEZÁVISLÝ ŽIVOT – pozvánka a program

PROGRAM

9.00 – 9.30 hod.             Registrácia

9.30 – 11.00 hod.   I. BLOK      

Čo je to odľačovacia služba a ako súvisí s komunitnými sociálnymi službami
v panelovej diskusii bude diskutovať: Miroslav Cangár (MPSVR SR), Anna Laurinec Šmehilová (EFFETA), Iveta Mišová (ZPMP v SR), Janka Lowinski (platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením) a Lýdia Brichtová (SocioFórum)

11.00 – 11.20 hod.         Prestávka

11.20 – 12.45 hod.         II. BLOK    

Bariéry okolo nás
v panelovej diskusii bude diskutovať: Branislav Mamojka (NROZP v SR), Danica Končeková (CEDA), Lea Rollová (CEDA)

12.45 – 13.45 hod.         Prestávka na ľahký obed

13.45 – 15.30 hod.         III. BLOK   

Dostupné informácie obetiam trestných činov

15.30 – 15.45 hod.    Zhrnutie a záver 

Prihlásiť sa na konferenciu môžete tu: https://forms.gle/VLu3JbFzW7aHgHTQA 

  • Účasť na konferencii je bezplatná
  • Počet účastníkov je obmedzený
  • Priestory sú bezbariérové

Nezavisly zivot 2022 – save-the-date