• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Nová knižka: Plán účasti a skúsenosti

Koncom roka 2015 sa nám v nadácii SOCIA spolu s našimi spolupracovníkmi poradilo pripraviť niekoľko menších publikácii. Teraz vám predstavujeme jednu z nich.

Plán účasti a skúsenosti je jeden z nástrojov individuálneho plánovania, ktorý zabezpečuje a rozvíja kvalitu a zmysel života pre dospelých ľudí s kombinovaným alebo ťažkým postihnutím v zariadeniach sociálnych služieb. Za vznikom stoja nórski odborníci Knut Slåtta a Erlend Ellefsen, ktorí sa dlhé roky venujú práci s ľuďmi s kombinovaným postihnutím. Miroslav Cangár doplnil nórsku metodiku o analýzu individuálneho plánu z pohľadu slovenskej legislatívy.

Sme radi, že môžeme takouto formou rozšíriť ponuku nástrojov pre individuálne plánovanie. Veríme, že táto voľne dostupná publikácia, ktorá je tu k dispozícii, poslúži, čo možno najväčšiemu počtu odborníkov a ľuďom, s ktorými sa individuálny plán pripravuje.

Plan_ucasti_obalka

Publikácia: Plán účasti a skúsenosti