• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Podporte dokument o potrebách a riešeniach pre rodiny s deťmi s viacnásobným postihnutím

Podporujeme Platformu rodičov detí so ŤZP, ktorá pripravila dokument o potrebách a riešeniach pre rodiny s deťmi s viacnásobným postihnutím. Jedným z cieľov Platformy rodičov je zabezpečiť uznanie prirodzenej dôstojnosti deťom s ŤZP a rovnaké neodňateľné ľudské práva a slobody v záujme ich plnohodnotného a harmonického rozvoja.

Dokument „Potreby rodín s dieťaťom s ŤZP“ poukazuje na problémy, ktorým rodiny s dieťaťom s ŤZP čelia v zdravotnej, sociálnej a školskej oblasti. Dokument obsahuje aj návrhy riešenia jednotlivých problémov. Kompletný materiál a viac informácií nájdete na: Hlas rodín na stránke www.ranastarostlivost.sk

Ak chcete tiež podporiť Platformu rodičov, ich činnosť a dokument, môžete aj priamo na tomto odkaze podpísať vyhlásenie.