• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

SocioFórum

SocioForum_logo2014_RGB

SocioFórum je platforma minovládnych neziskových organizácií (MNO), ktoré pôsobia v sociálnej oblasti. Poslaním SocioFóra je obhajovať a presadzovať záujmy a požiadavky MNO, ktoré pracujú pre ľudí sociálne, zdravotne, či inak znevýhodnených. SOCIA zabezpečuje odborné analýzy a stanoviská a je organizačným garantom SocioFóra od jej vzniku.

Od roku 2012 funguje SocioFórum ako samostatný právny subjekt.

www.socioforum.sk