• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Program konferencie Nezávislý život 2021 – Máme plány (?)

Nadácia SOCIA spolu s partnermi Radou pre poradenstvo v sociálnej práci a Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR realizovali 4. ročník konferencie Nezávislý život. Konal sa 16. júna 2021 od 9.00 do 11.30 hod.

Program:

8:50 – 9:00      Prihlasovanie do online platformy

9:00 – 9:10      Privítanie a otvorenie konferencie

9:10 – 9:20      Úvod do témy: Máme plány

Maria Machajdíková

9:20 – 9:50      Plán obnovy a odolnosti – Ako ho čítať? Čo tam vidíme my?

Maria Machajdíková

Vladislav Matej

Plán obnovy a odolnosti – informácia pre konferenciu Nezávislý život 2021

9:50 – 10:20    Partnerská dohoda pre politiku súdržnosti a operačný program Slovensko (nové programové obdobie 2021 – 27) – Ako ho čítať? Čo tam vidíme my? Čo sa ešte dá pripomienkovať?

Miroslav Mojžiš

Kamila Adamkovičová

Partnerská dohoda a nové programové obdobie EU fondov – informácia pre konferenciu Nezávislý život 2021

10:20 – 10:50 Diskusia

10:50 – 11:20 Agenda 2030 a regionálne plány – strešná vízia

Branislav Mamojka

Maria Machajdíková

Agenda 2030 a EDS – informácia pre konferenciu Nezávislý život 2021

11:20 – 11:30 Záver a informácia o ďalších etapách konferencie

Počas konferencie bude zabezpečené tlmočenie do posunkového jazyka.

Ďalšie informácie k prihlasovaniu tu.