• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Služby v komunite – spolupráca s maďarskou organizáciou

V roku 2017 sme boli oslovení maďarskou organizáciou Združenie pre rozvoj komunít (Közösségfejlesztők Egyesülete), aby sme sa pridali k ich projektu a prispeli svojimi skúsenosti s plánovaním komunitných služieb a prechodom z inštitucionálnej na komunitný starostlivosť. Zdala sa nám to veľmi dobrá príležitosť spoznať sa navzájom a rozšíriť naše skúsenosti z oblasti komunitného plánovania sociálnych služieb a deinštitucionalizácie.

V novembri 2019 sme mali možnosť hovoriť o transformácii sociálnych služieb na Slovensku na konferencii v Maďarsku. Pozvali sme našich priateľov z Domova sociálnych služieb v Okoči – Opatovskom Sokolci, aby sami povedali o svojich skúsenostiach s transformáciou a poskytovaním služieb v komunite. Ešte raz touto cestou ďakujeme Andrei Csémi a Tiborovi Veresovi . Zvlášť si vážime, že na túto cestu sa s nami vydali aj klienti zariadenia, Štefan a Marcelka.

Prístup kolegov z Maďarska sa týka nielen oblasti sociálnych služieb, ale hovorí aj o podpore a posilnení zdrojov v komunite. Aj v profesionálnych sociálnych službách je potrebné v mnohých ohľadoch hľadať zdroje v komunite. Preto sme sa rozhodli preložiť do slovenčiny príručku, ktorú kolegovia z Maďarska pripravili. Nechajme sa teda inšpirovať.

Služby v komunite