• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Spojenie

V nedeľu 21. marca 2021 si pripomíname Svetový deň Downovho syndrómu.

Medzinárodná spoločnosť Downovho syndrómu (DSI) vyzýva priateľov na celom svete, aby vlastnými aktivitami a podujatiami prispeli k zvyšovaniu povedomia o tom, čo Downov syndróm je, čo znamená mať Downov syndróm, a akú dôležitú úlohu majú ľudia s Downovým syndrómom v našich životoch a komunitách. Usiluje sa aj o zlepšenie vzdelávania, odbornej prípravy a začleňovanie ľudí s Downovým syndrómom do spoločnosti.

Tento rok sa kampaň #WDSD21 nesie v znamení „Spojenie“ (#CONNECT). Symbolizuje, že ľudia s Downovým syndrómom nemajú stáť na okraji spoločnosti, ale majú byť súčasťou diania a v neustálom spojení s bežnými aktivitami. Je potrebné, aby sa o ľuďoch s Downovým syndrómom aj počas roka (nielen v tento deň) viac písalo v médiách, aby boli viac videní, vďaka čomu by sa stali prirodzenou súčasťou našich životov a nepôsobili by tak „exoticky“.

Chceme povzbudiť všetkých, aby zdieľali túto výzvu na sociálnych sieťach prostredníctvom „Spojenie“ (#CONNECT). V čase, keď sú naše osobné stretnutia vzácne a ojedinelé, keď žijeme prevažne izolovaní od rodiny, kamarátov, spolužiakov, kolegov, sa Svetový deň Downovho syndrómu 2021 nesie v znamení oslavy všetkých spôsobov, ako sa v tomto náročnom období môžeme spájať.

„Cieľom je ukázať, ako ľudia s Downovým syndrómom komunikujú s okolitým svetom: s kamarátmi, spolužiakmi, rodinou, učiteľmi či kolegami prostredníctvom mobilných telefónov, tabletov, notebookov, počítačov a zdôrazniť ich technické zručnosti, vedomosti a tvorivosť,“ hovorí Róbert Lezo zo Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku.

„Ľudia s Downovým syndrómom prežívajú túto neľahkú dobu pandémie rovnako ťažko ako každý. Deťom chýba škola, dospelým, ktorí pracujú, zamestnanie, chýbajú obyčajné osobné stretnutia. Chýbajú nám všetkým spojenia a mnohí ťažko znášame oddelenie. Pritom zažívame to, ako sa ľudia s rôznymi znevýhodneniami cítia celé roky, ak ich ako spoločnosť vytláčame na okraj. A pritom túžia po spojení, po akceptovaní a po prijatí,“ objasňuje Maria Machajdíková z nadácie SOCIA.

„Žijú medzi nami, s nami i vedľa nás. Rozdávajú nám radosť i lásku. Učia nás trpezlivosti a tolerancii. Vďaka nim vidíme svet v jeho jednoduchosti, ale aj zložitosti. Ľudia s Downovým syndrómom sú napriek istej podobnosti krásne rozmanití. Mnohí sú talentovaní umelci, športovci a mnohí len takí obyčajní ľudia. Tak to na svete chodí a tak to má byť. Naozaj nie je dôvod ich vyčleňovať, práve naopak. Ľudskosť je to, čo nás všetkých spája. Rozhliadnite sa okolo seba, nečaká niekto blízko vás na to, aby ste mu otvorili dvere a prijali ho medzi seba?“ pýta sa Iveta Mišová zo Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike, r. s. p.

Aj v roku 2021 vyzývame ľudí, aby si v rámci iniciatívy LOTS of SOCKS dali 21. marca ponožky rôznych farieb či veľkostí a podporili povedomie o Downovom syndróme.

Aj v tomto roku je kampaň #WDSD21 podporená slovenskou kampaňou #PonozkovaVyzva.