• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
Roman Šúň Finančný manažér rsun@berian.sk +421 905 823 018  

Poskytovanie finančných príspevkov organizáciám pomáhajúcim utečencom z Ukrajiny

Cieľom národného projektu EU-CARE je zabezpečiť poskytovanie finančných príspevkov mimovládnym a neziskovým organizáciám za účelom realizácie humanitárnych a integračných aktivít v prospech odídencov, žiadateľov o azyl a azylantov z Ukrajiny. Poskytnutím finančného príspevku organizáciám sa zabezpečí pokrytie časti ich vynaložených nákladov, ktoré od 24. februára 2022 vynaložili a ďalej v období roka 2023 budú vynakladať na prácu s odídencami. Dôležitou súčasťou projektu je refundácia časti nákladov organizácií spojených s koordináciou dobrovoľníckej práce. Cieľom financovania humanitárnych a integračných aktivít mimovládnych a neziskových organizácií je najmä podpora a rozvoj integračných aktivít v oblasti bývania, zamestnania, vzdelávania, kultúry, športu alebo zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Celková alokácia prostriedkov na prerozdelenie pre MVO je vo výške 12 miliónov EUR. Informácie pre žiadateľov/FAQ Výzva na predkladanie žiadostí o zapojenie do národného projektu s názvom Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO
     Príloha 1 Príloha 2 Príloha 3
Príručka pre žiadateľov a užívateľov
                      V prípade otázok sa neváhajte obrátiť na našich kolegov: Lenka Figeľová Administratívna pracovníčka figelova@socia.sk Jakub Matej Administratívy pracovník jakub.matej@socia.sk Martina Petijová Asistentka finančného manažéra petijova@socia.sk +421 911 150 566 Roman Šúň Finančný manažér rsun@berian.sk +421 905 823 018  

Poskytovanie finančných príspevkov organizáciám pomáhajúcim utečencom z Ukrajiny

Cieľom národného projektu EU-CARE je zabezpečiť poskytovanie finančných príspevkov mimovládnym a neziskovým organizáciám za účelom realizácie humanitárnych a integračných aktivít v prospech odídencov, žiadateľov o azyl a azylantov z Ukrajiny. Poskytnutím finančného príspevku organizáciám sa zabezpečí pokrytie časti ich vynaložených nákladov, ktoré od 24. februára 2022 vynaložili a ďalej v období roka 2023 budú vynakladať na prácu s odídencami. Dôležitou súčasťou projektu je refundácia časti nákladov organizácií spojených s koordináciou dobrovoľníckej práce. Cieľom financovania humanitárnych a integračných aktivít mimovládnych a neziskových organizácií je najmä podpora a rozvoj integračných aktivít v oblasti bývania, zamestnania, vzdelávania, kultúry, športu alebo zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Celková alokácia prostriedkov na prerozdelenie pre MVO je vo výške 12 miliónov EUR. Informácie pre žiadateľov/FAQ Výzva na predkladanie žiadostí o zapojenie do národného projektu s názvom Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO
     Príloha 1 Príloha 2 Príloha 3
Príručka pre žiadateľov a užívateľov
                     

AKTUALITA

Výsledky hodnotiaceho procesu Žiadostí o zapojenie sa do NP / 1. kolo Výzvy

V uplynulých dňoch prebehla administratívna kontrola žiadostí a následne zasadala hodnotiaca komisia. Správne rady nadácií konzorcia rozhodli na základe odporúčaní hodnotiacej komisie a výsledky si môžete pozrieť v priložených dokumentoch. SCHVÁLENÍ - Výsledky hodnotiaceho procesu - 1. kolo NESCHVÁLENÍ - Výsledky hodnotiaceho procesu - 1. kolo VYRADENÍ - Výsledky hodnotiaceho procesu - 1. kolo  

Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO

Mimovládne a neziskové organizácie, ktoré od 24. februára 2022 poskytovali humanitárnu pomoc utečencom z Ukrajiny na hraniciach a neskôr realizovali integračné aktivity pre viac než 100 tisíc odídencov z Ukrajiny, ktorí získali na Slovensku status dočasného útočiska, sa od 3. marca 2023 budú môcť uchádzať o finančné príspevky na pokrytie humanitárnych a integračných aktivít. Konzorcium šiestich nezávislých nadácií pod vedením Nadácie otvorenej spoločnosti prerozdelí na pomoc odídencom z Ukrajiny 12 miliónov EUR.  Mimovládne a neziskové organizácie, ktoré od 24. februára 2022 poskytovali humanitárnu pomoc utečencom z Ukrajiny na hraniciach a neskôr realizovali integračné aktivity pre viac než 100 tisíc odídencov z Ukrajiny, ktorí získali na Slovensku status dočasného útočiska, sa od 3. marca 2023 budú môcť uchádzať o finančné príspevky na pokrytie humanitárnych a integračných aktivít. Bezprostredne po vypuknutí vojny na Ukrajine sa mimovládne organizácie venovali distribúcii nevyhnutnej materiálnej a potravinovej pomoci a zabezpečovali prvotnú psychologickú a sociálnu podporu viac než 1,2 miliónu Ukrajincov a Ukrajiniek utekajúcich pred hrôzami vojny cez ukrajinsko-slovenskú hranicu. Do pomoci odídencom sa v roku 2022 zapojilo vyše 17-tisíc dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Objem humanitárnej pomoci presiahol 11-tisíc ton. Vo verejných zbierkach na pomoc Ukrajine sa vyzbieralo takmer 17 miliónov eur. Členmi konzorcia sú Nadácia otvorenej spoločnosti, Nadácia Ekopolis, Nadácia Pontis, Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Centra pre filantropiuSOCIA-Nadácia pre podporu sociálnych zmien. Všetky podrobnosti o podmienkach zapojenia sa do výzvy sú zverejnené aj na webovom sídle projektu. Národný projekt „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ je spoločnou odpoveďou štátu a neziskového sektora na krízovú situáciu. Je výsledkom spolupráce medzi orgánmi verejnej moci, najmä Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republikySplnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnostiMinisterstvo vnútra SR a aktérov z prostredia mimovládneho sektora. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Kontakty

V prípade otázok sa neváhajte obrátiť na našich kolegov: Lenka Figeľová Administratívna pracovníčka figelova@socia.sk Jakub Matej Administratívy pracovník jakub.matej@socia.sk Martina Petijová Asistentka finančného manažéra petijova@socia.sk +421 911 150 566 Roman Šúň Finančný manažér rsun@berian.sk +421 905 823 018  

Poskytovanie finančných príspevkov organizáciám pomáhajúcim utečencom z Ukrajiny

Cieľom národného projektu EU-CARE je zabezpečiť poskytovanie finančných príspevkov mimovládnym a neziskovým organizáciám za účelom realizácie humanitárnych a integračných aktivít v prospech odídencov, žiadateľov o azyl a azylantov z Ukrajiny. Poskytnutím finančného príspevku organizáciám sa zabezpečí pokrytie časti ich vynaložených nákladov, ktoré od 24. februára 2022 vynaložili a ďalej v období roka 2023 budú vynakladať na prácu s odídencami. Dôležitou súčasťou projektu je refundácia časti nákladov organizácií spojených s koordináciou dobrovoľníckej práce. Cieľom financovania humanitárnych a integračných aktivít mimovládnych a neziskových organizácií je najmä podpora a rozvoj integračných aktivít v oblasti bývania, zamestnania, vzdelávania, kultúry, športu alebo zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Celková alokácia prostriedkov na prerozdelenie pre MVO je vo výške 12 miliónov EUR. Informácie pre žiadateľov/FAQ Výzva na predkladanie žiadostí o zapojenie do národného projektu s názvom Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO Príručka pre žiadateľov a užívateľov