• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

TK – Ples v opere prekvapil

odovzdanie symbolickeho seku

Vďaka hosťom Plesu v opere 2016 vzniknú na Slovensku až dve ďalšie Centrá včasnej intervencie – v Banskej Bystrici a vo východoslovenskom regióne. Na vznik špecializovaných zariadení, ktoré pomáhajú rodinám s deťmi s poruchami vývinu, poputuje celkovo 232 069 eur!

TS odovzdavanie šeku